×

الزامات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در قبال نحوه اجرای مجازات حبس

۲۸,۰۰۰ تومان

رابطه بین حیاط پویا و نقاشی فضای فیزیکی مدرسه با پیشرفت تحصیلی و میزان یادگیری دانش‌آموزان

۲۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی تأثير آموزش چرتکه بر یادگیری علم رياضی دانش آموزان

۴۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

پایان نامه سیاست کیفری افتراقی ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی بانوان

۴۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۴۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

پایان نامه بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در نظام کیفری ایران

۴۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

دانلود پایان نامه تفاوت‌های روش‌ تربیتی دختران و پسران

۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود پایان نامه رابطه کمال گرایی و اضطراب امتحان در دانش آموزان

۱۶,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت های زندگی و بهزیستی روانی دانشجویان

۱۶,۰۰۰ تومان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین بازی های رایانه ای و پرخاشگری نوجوانان

۱۲,۰۰۰ تومان
0