ستيز با قران در گذر تاريخ

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
143 صفحه
10,000 تومان
قرآن، برنامه‌ای است جامع که تمام معارف لازم برای سعادت بشر را در خود دارد و آشکارا با ظلم و فساد و ثروت اندوزی به مبارزه پرداخته است و 14 قرن است که در تیررس انتقادات و شبهات مختلف قرار گرفته است.

چکیده:

قرآن، برنامه‌ای است جامع که تمام معارف لازم برای سعادت بشر را در خود دارد و آشکارا با ظلم و فساد و ثروت اندوزی به مبارزه پرداخته است و 14 قرن است که در تیررس انتقادات و شبهات مختلف قرار گرفته است.
امروزه غربیان در عمل کردن به دستورات قرآن گوی سبقت را از مسلمانان ربودند و چون به غيرآسماني بودن كتابهاي مقدس خود آگاهي داشتند، در برابر قرآن كه مصون از هرگونه تغيير و تحريف است حسادت ورزيده و براي ارضاي حسادت خود با وارد كردن اشكالاتي به مصدر، محتوا، ساختار و تاريخ جمع قرآن در وارونه نشان دادن معارف آن كوشيدند و سعي آنها اين بود كه مسلمانان را از اسلام منحرف كرده و به سمت خود متمايل سازند.
حال این وظیفه ما مسلمانان و عالمان و دانشمندان اسلامی است که در مقابل این خطر بزرگ چاره‌ای اندیشیده و به نقد و بررسی این شبهات پرداخته و پاسخی دندان‌شکن و قاطع ارائه کنیم.
در مورد بحث مستشرقان فعالیت‌هایی انجام گرفته ولی بیشتر به زبان عربی است و تحقیق حاضر در این زمینه، با کمبود منابع روبه‌رو بوده است.
واژگان کلیدی: قرآن، دشمنان، مستشرقان، مبارزه و ستيز، مسأله

فهرست مطالب

مقدمه: 1
1- طرح مسأله تحقیق: 2
2- سؤالات اصلی: 3
3- فرضیه‌های تحقیق: 3
4- سابقه و ضرورت انجام تحقیق: 4
5- اهداف و کاربردهای تحقیق: 4
6- روش انجام تحقیق: 4
7- ساختار تحقیق: 4
بخش اول : ستيز با قرآن در عصر نزول
فصل اول : تعاريف و كليات 7
1- ستیز در لغت: 7
2- ستیز در قرآن 7
3- خاورشناسی در لغت: 7
4- خاورشناسی در اصطلاح: 8
5- تاریخچه خاورشناسی: 8
فصل دوم : مشركان و ستيز با قرآن 11
1- تهمت‌های ناروا 12
1-1 مجنون: 12
1-2 شاعر: 13
1-3 کاهن: 13
1-4 ساحر: 13
1-5 وحی نفسي: 14
2- اندیشه مقابله با قرآن 15
3- تحریم شنیدن قرآن: 17
4- جلوگیری از اسلام آوردن افراد 18
5- استهزاء قرآن: 19
6- مطالب قرآن از دیگران گرفته شده است: 21
7- بهانه‌جویی کفار در برابر قرآن 23
7-1 چرا قرآن یک دفعه نازل نشده است 23
7-2 قرآن دیگری بیاور 23
7-3 ثروت و اولاد ما بیشتر است 23
7-4 آنچه از پدرانمان مانده برای ما کافی است 24
7-5 چرا قرآن بر مردی سرمایه‌دار از مکه و طائف نازل نشده است 24
7-6 چرا گنجی به او نرسیده و یا فرشتگان با او نیامدند 24
8- قرآن یافته‌های محمد است: 24
فصل سوم: کارشکنی‌های اهل کتاب بر علیه قرآن 27
الف) یهودیان 27
1- حیطه نظامی 28
1-1 جنگ بنی قینقاع 28
1-2 جنگ بنی نضیر 30
1-3 جنگ احزاب ( خندق) 33
1-4 جنگ بنی قریظه 37
2- حیطه فرهنگی 39
2-1 نسبت دادن بخل به خداوند 39
2-2 قرآن همان تورات تحریف شده است: 40
2-3 صبح ایمان بیاورید و شب کافر شوید: 41
2-4 کتمان کردن مطالب تورات: 41
3- حیطه اعتقادی 42
3-1 یهود و دشمنی با جبرئیل 42
3-2 نسبت دادن فرزند به خداوند: 43
3-3 یهود و عدم متابعت از قبله مسلمانان 44
ب) مسیحیت 45
1- مباهله 45
2- تثلیث و دلائلی بر ابطال آن: 47
3- قائل شدن فرزند برای خداوند: 49
بخش دوم : مستشرقان و مخالفت با قرآن در عصر غيبت
فصل اول: مصدر و منبع آیات قرآن 52
1- فرهنگ زمانه 52
1-1 اهداف استشراق از معرفی مصادر غیر‌وحیانی برای قرآن 53
1-2 دلائل مستشرقان بر تأثيرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه 53
2- نظریه نبوغ 57
– نقد نظریه نبوغ 59
3- تأثيرپذیری قرآن از تورات و انجیل 60
– پاسخ 61
4- تجربه دینی 63
4-1 خاستگاه تجربه دینی در کلام جدید 63
4-2 تجربه دینی، عرفانی و مکاشفه 64
4-3 نظریه تجربه دینی از دیدگاه مستشرقان و اندیشمندان مسلمان 65
4-4 تفاوت وحی با تجارب دینی و عرفانی 67
فصل دوم : جمع و تدوین قرآن (تحریف) 69
1- تحریف 69
2- قائلان به تحریف از شیعه امامیه 71
3- محدث نوری و فصل‌الخطاب 72
4- دلائل محدث نوری مبنی بر تحریف قرآن 74
4-1 روایات منسوب به اهل سنت مبنی بر نسخ تلاوت قرآن 74
4-2 روایات منسوب به شیعه مبنی بر تحریف قرآن 74
5- دلائل معتقدان به تحریف 75
5-1 وجود روایات تحریف 75
5-2 مصحف امیرالمومنین علی (ع) 76
5-3 آیات و روایات بیانگر مشابهت‌های امت اسلام با امت‌های پیشین 77
5-4 کمرنگی تصریح به مسأله امامت در قرآن 78
6- دلائل مصونیت قرآن از تحریف 79
6-1 گواهی تاریخ 79
6-2 ضمانت الهی 80
6-2-1 آیه 9 از سوره‌‌ی حجر: 80
6-3-2 آیه 42 از سوره فصلت 81
6-3 احادیث 81
6-4- ضرورت تواتر قرآن 83
6-5- اعجاز قرآن 83
6-6- دلیل عقلی ـ تاریخی 83
6-7 حفظ غلط‌های املایی 84
مستشرقان و تحریف قرآن 85
1- اتهام بول به شیعیان در دایره‌المعارف لیدن: 86
2- بلاشر و اعتقاد شیعه به تحریف 87
فصل سوم : ادبیات و ساختار قرآن 90
1- ادبیات قرآن کریم 91
2- انسجام و ارتباط موضوعی آیات قرآن 95
– علل پراکنده به نظر آمدن قرآن: 97
الف) عدم دسته‌بندی موضوعی در قرآن 97
ب) غفلت از زمینه‌‌ها و اسباب نزول 99
ج) نزول تدریجی آیات 100
د) نادیده گرفتن حذف‌ها و ایصال‌ها در جمله‌بندی قرآن 100
3- سازگاري یا عدم تناقض در قرآن 103
– تناقض‌های ادعا شده توسط مستشرقان در قرآن 105
الف) ادعای تناقض آیات در خلقت آسمان‌ها و زمین از دیدگاه یوسف حداد 105
ب) اعمال عدالت مردان نسبت به چند همسر 107
ج) جبر و اختیار 108
د) علامت استجابت دعای حضرت زکریا(ع) 111
فصل چهارم : محتوا و معارف قرآن (پاسخ به شبهات) 114
1- قانون‌گذاری در قرآن: 114
2- جهاد در قرآن 117
3- جایگاه و شخصیت و حقوق زن در قرآن 118
3-1 حجاب منشأ تعدد زوجات 120
3-2 تعدد زوجات 121
3-3 اختصاص مهریه به زمان طلاق: 122
3-4 نصف بدون ارث زن نسبت به مرد 123
نتیجه‌گیری: 125
منابع و مآخذ : 130

مقدمه:

قرآن صحیفه نورانی خداست که از هنگام نزول افتخار‌آورش، شگفتی‌های بسیار و ارمغان‌های پربار در دفتر فرهنگ و تاریخ انسان نگاشت و از همان آغاز زمینیان را به همتی والا و تلاش فراگیر برای صعود به عرش خواند و با مخالفت‌های بسیاری روبه‌رو شد.
از یک طرف مشرکان مکه با حیله‌های مختلف در جهت نابودی اسلام تلاش می‌کردند تا جایی که کمر به قتل نبی مکرم اسلام گماشتند و از طرف دیگر، اهل کتاب به کارشکنی علیه اسلام دست می‌زدند و هنوز هم که قرن‌ها از نزول قرآن می‌گذرد، از هدف خود دست نکشیده‌اند.
قرآن از همان صدر اسلام، مسلمانان را از زودباوری و خوش‌بینی ساده‌لوحانه نسبت به طیفی از اهل کتاب هشدار داده و می‌فرماید: «أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ» : آیا طمع دارید که آنان به دین شما بگروند، در صورتی که گروهی از آنان کلام خدا را شنیده و پس از آن که آن را درک کرده تحریفش می‌کنند و حال آنکه (همه چیز را خوب) می‌دانند.
مبارزه علیه قرآن ادامه یافت تا جایی که مستشرقان غربی و کشیشان مسیحی و خاخام‌های یهودی با انگیزه‌های مختلف به مطالعه و پژوهش در مورد قرآن پرداختند و به تدوین کتاب‌ها، مقاله‌ها و دایرۃ‌المعارف‌هایی در این زمینه پرداختند.
«فلوگل» آلمانی با تأليف معجم الفاظ القران به نام «نجوم آیات الفرقان» همه‌ی محققان دینی حوزه‌ها را مهمان سفره خویش ساخت و «ژول لابوم» فرانسوی با تأليف معجم موضوعی آیات قرآن به نام «تفصیل آیات القرآن الکریم» مسئولیت تعلیم موضوعات قرآن کریم را برای طلاب و فضلای مسلمان جهان به عهده گرفت و «گلدزیهر» یهودی مجارستانی با تحقیق درباره‌ی روش‌های تفسیری مفسران قرآن کریم و تأليف کتاب «المذاهب التفسریه القرآن الکریم» بر کرسی تدریس علوم قرآنی نشست و دانش جدیدی را در علوم قرآن پایه‌گذاری کرد. همچنین مستشرقان در تأليف «دایره‌المعارف قرآنی» از علمای اسلام و مراکز پژوهشی قرآنی پیشی گرفتند.
انگیزه‌ی آنها در این زمینه، بیشتر جنبه اشکال گیرانه داشت. تأثير منفی این اشکالات موجب شک و تردید در اصالت قرآن می‌گردد و نقدی علمی را می‌طلبد.
با این که خداوند، خود حفاظت از قرآن را تضمین نموده است و فرموده «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ» : به درستی که ما قرآن را بر تو نازل کردیم و ما هم محققاً آن را محفوظ خواهیم داشت. اما مسئولیت این حفاظت برعهده‌ی ما مسلمانان نهاده است.
دفاع از کرامت قرآن از اساسی‌ترین وظایف دینی هر فرد مسلمان به ویژه داعیان اسلام و سنگرداران حریم مقدس شریعت است تا شبهات و اشکالات مخالفان را پاسخ داده و توجیهات غلط و غیر عالمانه ناآگاهان را کنار زنند.
این نوشته گامی در جهت معرفی راه‌های مبارزه با قرآن و همچنین پاسخ‌گویی به شبهات وارده از جانب متعرضین به قرآن می‌باشد.

منابع و مآخذ :

1- قرآن‌کریم
2- نهج‌البلاغه.
3- ابوئی، حسین، 1388، بررسی عوامل پویایی و رکود فقه و اجتهاد در مکتب امامیه، یزد : دانشگاه یزد.
4- احمدی، مهدی، 1374، قرآن در قرآن، تهران : اشراق.
5- اصفهانی، راغب، 1372، مفردات الفاظ قرآن، تهران : مرتضوی.
6- امینی، ابراهیم، 1377، وحی در ادیان آسمانی، قم : دفتر تبلیغات اسلامی.
7- امینی نجفی، احمد، 1369، شرح جامع تجرید‌الاعتقاد، قم : مرتضی.
8- ایازی، محمدعلی، 1378، قرآن و فرهنگ زمانه، رشت : کتاب مبین.
9- ایزوتسو، توشی هیکو، 1368، خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
10- بابایی، علی‌اکبر، غلام‌علی عزیزی‌کیا و مجتبی روحانی‌راد؛ زیر نظر محمود رجبی، 1379، روش‌شناسی تفسیر قرآن، قم : پژوهشکده حوزه و دانشگاه، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
11- بحرانی، 1417 ه ق. البرهان فی تفسیرالبرهان، ج4، قم : مؤسسه البعثه.
12- بخاری، محمدبن‌اسماعیل، 1388، مختصر صحیح بخاری، اختصار ابوالعباس احمد زبیدی، ترجمه عبدالقادر ترشابی، تهران : حرمین.
13- بدوی، عبدالرحمن، 1385، دفاع از قرآن‌ در برابر آرای خاورشناسان، برگردان و پژوهش سیدحسین سیدی، مشهد : آستان قدس رضوی.
14- بلاشر،رژی، 1374، در آستانه‌قرآن، ترجمه محمود‌رامیار، تهران‌: دفتر نشر فرهنگ‌اسلامی.
15- بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم، 1376، قرآن ناطق؛ (مقدمه در تاریخ و مبانی علمی)، “بی‌جا” : دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
16- ________، عبدالکریم و سیدمحمدباقر حجتی، 1374، میثاق در قرآن، “بی‌جا” : دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
17- ________، 1370، تفسیر کاشف، ج2، “بی‌جا” : دفتر نشر فرهنگ‌سلامی.
18- پرهیز، محمدعلی، 1387، شگفتی‌ها و اعجاز قرآن، قم : جام جوان.

منابع بیش از 90 مورد می باشد که پس خرید در فایل به صورت کامل می باشد.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

143 صفحه

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ستيز با قران در گذر تاريخ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.