×

پایان نامه بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

۱۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاری شرطی و غیرشرطی

۱۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه

۱۰,۰۰۰ تومان

بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش، داراییها و بدهی ها در بازار سرمایه

۱۲,۰۰۰ تومان

پایان نامه تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی

۸,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

۱۲,۰۰۰ تومان

تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود پروژه بررسی دایره حسابداری شعب بانک ها

۸,۰۰۰ تومان

دانلود پایان نامه رابطه فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

۸,۰۰۰ تومان

دانلود پروژه تاریخچه و مفاهیم تولید ناب

۵,۰۰۰ تومان
0