×

مقاله انگلیسی مفاهیم اخلاق اسلامی در استانداردسازی تبلیغات در کشورهای اسلامی خاورمیانه همراه با ترجمه

۱۰,۰۰۰ تومان

مقاله انگلیسی بدون پناهگاه امن:منع ورود مفسدین به عنوان یک سیاست جدید ضد فساد همراه با ترجمه

۱۱,۰۰۰ تومان

مقاله انگلیسی چشم اندازی جدید در زمینه جعبه سیاه حسابرسی داخلی و تغییر سازمانی همراه با ترجمه

۱۱,۰۰۰ تومان

مقاله انگلیسی تئوری نمایندگی و جرائم مالی: پارادوکس مدیر اجرایی فرصت طلب همراه با ترجمه

۱۱,۰۰۰ تومان

مقاله انگلیسی مکانیسم فسفرسانس طولانی مدت Eu2+ در میلیلیت همراه با ترجمه

۱۰,۰۰۰ تومان

مقاله انگلیسی اثربخشی زنجبیل در پیشگیری از تهوع و استفراغ در دوران بارداری و شیمی درمانی همراه با ترجمه

۵,۰۰۰ تومان

مقاله انگلیسی اثر روغن موضعی گل رز روی کمردرد ناشی از بارداری همراه با ترجمه

۱۱,۰۰۰ تومان

مقاله انگلیسی تبعات فساد و رشوه خواری در کسب و کار بین المللی همراه با ترجمه فارسی

۱۵,۰۰۰ تومان
0