×

الزامات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در قبال نحوه اجرای مجازات حبس

۲۸,۰۰۰ تومان

رابطه بین حیاط پویا و نقاشی فضای فیزیکی مدرسه با پیشرفت تحصیلی و میزان یادگیری دانش‌آموزان

۲۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی تأثير آموزش چرتکه بر یادگیری علم رياضی دانش آموزان

۴۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

پایان نامه سیاست کیفری افتراقی ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی بانوان

۴۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۴۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

پایان نامه بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در نظام کیفری ایران

۴۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

دانلود پایان نامه تفاوت‌های روش‌ تربیتی دختران و پسران

۱۲,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

۱۰,۰۰۰ تومان

بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش، داراییها و بدهی ها در بازار سرمایه

۱۲,۰۰۰ تومان

پایان نامه تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی

۸,۰۰۰ تومان
0