×
خرید
28,000 تومان

آسیب شناسی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392

یکی از مهم ترین اهداف این پژوهش، شناسایی کاستی ها و آسیب های بحث تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 92 بوده است.

خرید
39,000 تومان

اجرای حکم غیابی در حقوق ایران

این پایان نامه به صورت توصیفی تحلیلی به بررسی اجرای حکم غیابی در حقوق ایران می پردازد

خرید
28,000 تومان

الزامات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در قبال نحوه اجرای مجازات حبس

این پژوهش به بررسی الزامات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در قبال نحوه اجرای مجازات حبس پرداخته است.

خرید
39,000 تومان

بررسی تطبیقی علم قاضی در دادرسی مدنی و کیفری

هدف اصلی این پژوهش بررسی قلمرو و دامنه اعتبار و حجیت علم قاضی است.

خرید
39,000 تومان

بررسی چگونگی تجویز دفاع مشروع بر فرض امکان فرار مدافع

پژوهش حاضر درصدد بررسی این امر می‌باشد که آیا دفاع مشروع با فرض و امکان فرار مدافع جایز است یا خیر

خرید
39,000 تومان

بررسی حقوقی سند گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

این پژوهش به بررسی حقوقی سند گروه ویژه ی اقدام مالی (FATF) می پردازد.

خرید
28,000 تومان

بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در نظام کیفری ایران

جرم انگاری تغییر کاربری اراضی زراعی ازجمله راهکارهای حقوقی مقابله با آن به شمار می‌رود که برای مرتکب این بزه ،کیفر قلع ‌و قمع بنا و جزای نقدی تعیین‌شده است

خرید
39,000 تومان

تجزیه پذیری و تجزیه ناپذیری دعوی

تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسائل مهم آیین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد

خرید
39,000 تومان

تحلیلی بر ماده 679 قانون مدنی با تکیه بر رویه قضایی

این پژوهش به تحلیل ماده 679 قانون مدنی پیرامون عزل وکیل با تکیه بر رویه قضایی می پردازد.

0