×
خرید
12,000 تومان

بررسي رابطه ي بین خودشکوفایی و سلامت روان در بين دانش آموزان

هدف از این پژوهش، بررسي رابطه ي بین خودشکوفایی و  سلامت روان دانش آموزان می باشد

خرید
48,000 تومان

بررسی اثر بخشی آموزش تاب آوری بر مهارت حل مسئله و امید به زندگی نوجوانان (همراه با پروتکل آموزشی)

هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش تاب آوری بر مهارت حل مسئله و امید به زندگی نوجوانان است

خرید
28,000 تومان

بررسی تأثير آموزش چرتکه بر یادگیری علم رياضی دانش آموزان

در این پژوهش تلاش بر این است تا تأثیر آموزش چرتکه در جهت یادگیری و پیشرفت علم ریاضی دانش آموزان بررسی کنیم.

خرید
19,000 تومان

بررسی تأثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان

هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان است

خرید
16,000 تومان

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های تفکر فلسفی به کودکان بر افزایش توانایی فراشناختی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های تفکر فلسفی به کودکان بر افزایش توانایی فراشناختی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی می باشد.

خرید
24,000 تومان

بررسی تأثیر الگوی تدریس بارش مغزی بر یادگیری درس علوم تجربی در دانش آموزان

مسئله اصلي درپژوهش حاضر، بررسی تاثیر الگوی تدریس بارش مغزی بر یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان دخترپایه چهارم ابتدایی بود.

خرید
28,000 تومان

بررسی تاثیر روش تدریس قصه گویی بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت در درس هدیه های آسمانی

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش تدریس قصه گویی بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت در درس هدیه های آسمانی است

خرید
19,000 تومان

بررسی تطبیقی روش تدریس حل مسئله ریاضی در ایران و ژاپن و ارائه راهکار مناسب

هدف این پژوهش بررسی تطبیقی روش تدریس حل مساله در ایران و ژاپن است.

خرید
14,000 تومان

بررسی رابطه بین خلاقیت و عزت نفس دانش آموزان

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خلاقیت و  عزت نفس دانش آموزان دختر پایه نهم می باشد

0