×
خرید
24,000 تومان

ابزار تربیت دینی از دیدگاه فقه شیعه

پژوهش حاضر با هدف بررسی ابزارتربیت دینی دیدگاه فقه شیعه انجام شد.

خرید
16,000 تومان

امید به زندگی از دیدگاه اسلام

هدف اصلی این نوشتار بررسی امید به زندگی از دیدگاه اسلام است

خرید
12,000 تومان

تفاوت‌های روش‌ تربیتی دختران و پسران

ما در این تحقیق امید داریم بتوانیم با استناد به آیات و روایات به بررسی تفاوت مبانی، اصول، روش‌ها و اهداف تربیت در زن و مرد بپردازیم.

خرید
10,000 تومان

ستيز با قران در گذر تاريخ

قرآن، برنامه‌ای است جامع که تمام معارف لازم برای سعادت بشر را در خود دارد و آشکارا با ظلم و فساد و ثروت اندوزی به مبارزه پرداخته است و 14 قرن است که در تیررس انتقادات و شبهات مختلف قرار گرفته است.

خرید
20,000 تومان

نقش والدین در شکل گیری شخصیت فرزندان از دیدگاه نهج البلاغه

هدف این پژوهش بررسی نقش والدین بر شکل گیری شخصیت فرزندان از دیدگاه نهج البلاغه می باشد.

خرید
9,900 تومان

نگاهی تطبیقی به شفاعت از دیدگاه شیعه و فرق اسلامی

این تحقیق، سعی دارد با دیدی تطبیقی، به بررسی عقاید فرق اسلامی در مورد شفاعت بپردازد و بسیاری از اشکالات و شبهات مطرح شده از سوی مخالفان را در این زمینه پاسخگو باشد.

خرید
7,900 تومان

نگاهی نقادانه به افكار و انديشه های بهائيت

فرقه ضاله بهائیت با حمایت استعمارگران غربی، در قرن دوازدهم توسط میرزا حسینعلی نوری ملقب به بهاءالله پایه‌گذاری شد.

0