×

رابطه بین حیاط پویا و نقاشی فضای فیزیکی مدرسه با پیشرفت تحصیلی و میزان یادگیری دانش‌آموزان

۲۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی تأثير آموزش چرتکه بر یادگیری علم رياضی دانش آموزان

۴۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۴۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

دانلود پایان نامه رابطه کمال گرایی و اضطراب امتحان در دانش آموزان

۱۶,۰۰۰ تومان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه تیپ های شخصیتی با شادکامی در بین دانشجویان

۱۶,۰۰۰ تومان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین خودکارآمدی و سلامت روان دانشجویان

۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین خودپنداره و مهارت حل‌ مسأله دانش‌آموزان

۱۶,۰۰۰ تومان

بررسی رابطه میان استفاده بیش از حد از بازیهای رایانه‌ای خشن و پرخاشگری در کودکان

۱۲,۰۰۰ تومان

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های تفکر فلسفی به کودکان بر افزایش توانایی فراشناختی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

۱۶,۰۰۰ تومان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت حل مسئله دانشجویان

۱۲,۰۰۰ تومان
0