×
خرید
39,000 تومان

تعریف و معیارهای تفکیک انگیزه و سوءنیت خاص در جرایم در فقه و حقوق موضوعه

هدف این پژوهش تحلیل و بازشناسی معیارهای تفکیک انگیزه و سونیت خاص در جرایم در فقه و حقوق موضوعه است

خرید
39,000 تومان

بررسی چگونگی تجویز دفاع مشروع بر فرض امکان فرار مدافع

پژوهش حاضر درصدد بررسی این امر می‌باشد که آیا دفاع مشروع با فرض و امکان فرار مدافع جایز است یا خیر

خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی تفاوت بین میزان خرسندی در زنان متاهل دانشجو و زنان متاهل غیردانشجو

هدف این پژوهش بررسی تفاوت بین میزان خرسندی در زنان متاهل دانشجو و زنان متاهل غیردانشجو است

خرید
39,000 تومان

تمایزات مسلمانان و غیر مسلمانان در حوزه جرایم علیه اشخاص در فقه و حقوق کیفری

در این پژوهش به بررسی تمایزات مسلمانان و غیر مسلمانان در حوزه جرایم علیه اشخاص در فقه و حقوق کیفری خواهیم پرداخت

خرید
39,000 تومان

بررسی حقوقی سند گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

این پژوهش به بررسی حقوقی سند گروه ویژه ی اقدام مالی (FATF) می پردازد.

خرید
28,000 تومان

آسیب شناسی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392

یکی از مهم ترین اهداف این پژوهش، شناسایی کاستی ها و آسیب های بحث تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 92 بوده است.

خرید
39,000 تومان

تجزیه پذیری و تجزیه ناپذیری دعوی

تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسائل مهم آیین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد

خرید
39,000 تومان

بررسی عوامل موثر بر میزان بهره وری نیروی انسانی در پروژه های ساختمانی

این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر میزان بهره وری نیروی انسانی در پروژه های ساختمانی و ارائه­ی راهکارهایی جهت افزایش آن می پردازد.

خرید
39,000 تومان

حق بر آزادی مذهب در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

هدف این تحقیق، بررسی حق بر آزادی مذهب در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی بود

0