خرید
10,500 تومان

داده کاوی در بانکداری الکترونیکی

امروزه داده ها قلب تپنده فرایند تجاری بیشتر شرکت ها تلقی می شوند، آن ها فارغ از خرد و کلان بودن نوع صنعت در تمامی صنایع نظیر ارتباطات ، بانکداری و غیره از طریق تعاملات در سیستم های عملیاتی شکل می گیرند.