×
خرید
16,000 تومان

امید به زندگی از دیدگاه اسلام

هدف اصلی این نوشتار بررسی امید به زندگی از دیدگاه اسلام است

خرید
12,000 تومان

تفاوت‌های روش‌ تربیتی دختران و پسران

ما در این تحقیق امید داریم بتوانیم با استناد به آیات و روایات به بررسی تفاوت مبانی، اصول، روش‌ها و اهداف تربیت در زن و مرد بپردازیم.

خرید
10,000 تومان

ستيز با قران در گذر تاريخ

قرآن، برنامه‌ای است جامع که تمام معارف لازم برای سعادت بشر را در خود دارد و آشکارا با ظلم و فساد و ثروت اندوزی به مبارزه پرداخته است و 14 قرن است که در تیررس انتقادات و شبهات مختلف قرار گرفته است.

خرید
9,900 تومان

نگاهی تطبیقی به شفاعت از دیدگاه شیعه و فرق اسلامی

این تحقیق، سعی دارد با دیدی تطبیقی، به بررسی عقاید فرق اسلامی در مورد شفاعت بپردازد و بسیاری از اشکالات و شبهات مطرح شده از سوی مخالفان را در این زمینه پاسخگو باشد.

خرید
7,900 تومان

نگاهی نقادانه به افكار و انديشه های بهائيت

فرقه ضاله بهائیت با حمایت استعمارگران غربی، در قرن دوازدهم توسط میرزا حسینعلی نوری ملقب به بهاءالله پایه‌گذاری شد.

0