خرید
15,000 تومان

بررسی کاربرد کنترل کننده های منطقی در صنعت برق

يك سيستم كنترل كه بدون دخالت عامل انساني و خود به خود قادر به تنظيم خروجي باشد را سيستم كنترل خودكار يا اتوماتيك مي‌گوييم.