×
خرید
28,000 تومان

آسیب شناسی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392

یکی از مهم ترین اهداف این پژوهش، شناسایی کاستی ها و آسیب های بحث تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 92 بوده است.

خرید
24,000 تومان

ابزار تربیت دینی از دیدگاه فقه شیعه

پژوهش حاضر با هدف بررسی ابزارتربیت دینی دیدگاه فقه شیعه انجام شد.

خرید
39,000 تومان

اجرای حکم غیابی در حقوق ایران

این پایان نامه به صورت توصیفی تحلیلی به بررسی اجرای حکم غیابی در حقوق ایران می پردازد

خرید
10,000 تومان

ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری

ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن‌ها نقش اساسی دارد و به دلیل اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به آن می‌پردازد.

خرید
28,000 تومان

الزامات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در قبال نحوه اجرای مجازات حبس

این پژوهش به بررسی الزامات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در قبال نحوه اجرای مجازات حبس پرداخته است.

خرید
28,000 تومان

امکان سنجی استفاده از فن آوری های پیشرفته ساخت صنعتی ساختمان در بازسازی نواحی شهری در مواقع بحران

هدف پژوهش حاضر امکان سنجی استفاده از فن آوری های پیشرفته ساخت صنعتی ساختمان در بازسازی نواحی شهری در مواقع بحران است

خرید
12,000 تومان

امکان سنجی قابلیت ها و تنگناهای اکوتوریسم در استان های جنوبی

هدف این پژوهش امکان سنجی قابلیت ها و تنگنا های اکوتوریسم در استان های جنوبی است

خرید
16,000 تومان

امید به زندگی از دیدگاه اسلام

هدف اصلی این نوشتار بررسی امید به زندگی از دیدگاه اسلام است

خرید
7,900 تومان

اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)

ارزیابی عملکرد سازمان ها ابزاری ضروری برای ادامه حیات و رشد آنها است. تحلیل پوششی داده ها تکنیکی ریاضی برای ارزیابی بر اساس کارایی می باشد.

0