×
خرید
24,000 تومان

ابزار تربیت دینی از دیدگاه فقه شیعه

پژوهش حاضر با هدف بررسی ابزارتربیت دینی دیدگاه فقه شیعه انجام شد.

خرید
10,000 تومان

ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری

ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن‌ها نقش اساسی دارد و به دلیل اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به آن می‌پردازد.

خرید
28,000 تومان

الزامات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در قبال نحوه اجرای مجازات حبس

این پژوهش به بررسی الزامات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در قبال نحوه اجرای مجازات حبس پرداخته است.

خرید
16,000 تومان

امید به زندگی از دیدگاه اسلام

هدف اصلی این نوشتار بررسی امید به زندگی از دیدگاه اسلام است

خرید
7,900 تومان

اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)

ارزیابی عملکرد سازمان ها ابزاری ضروری برای ادامه حیات و رشد آنها است. تحلیل پوششی داده ها تکنیکی ریاضی برای ارزیابی بر اساس کارایی می باشد.

خرید
12,000 تومان

بررسي رابطه ي بین خودشکوفایی و سلامت روان در بين دانش آموزان

هدف از این پژوهش، بررسي رابطه ي بین خودشکوفایی و  سلامت روان دانش آموزان می باشد

خرید
28,000 تومان

بررسی اثر بخشی آموزش تاب آوری بر مهارت حل مسئله و امید به زندگی نوجوانان

هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش تاب آوری بر مهارت حل مسئله و امید به زندگی نوجوانان است

خرید
10,000 تومان

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

بررسی تاثیر ثبات سهامداران و مالکان شرکت بر روی عملکرد مدیریت شرکت و نهایتا تاثیر آن بر روی عملکرد مالی شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است

خرید
12,000 تومان

بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش، داراییها و بدهی ها در بازار سرمایه

دراین تحقیق، اثرات هریک از ویژگی های کیفی سود و نهایتا ترکیب تمام آنها تحت عنوان کیفیت سود را برروی فروش، بازده داراییها ونسبت بدهی ها، اندازه گیری می کنیم

0