×
خرید
11,000 تومان

مقاله انگلیسی اثر روغن موضعی گل رز روی کمردرد ناشی از بارداری همراه با ترجمه

ارزیابی اثربخشی روغن گل رز در زنان مبتلا به کمردرد ناشی از بارداری است. یک آزمایش بالینی تصادفی روی 120 زن مبتلا به کمردرد مربوط به بارداری انجام شد.

خرید
5,500 تومان

مقاله انگلیسی اثر زنجبیل درپیشگیری ازتهوع واستفراغ دردوران بارداری وشیمی درمانی(ترجمه شده)

زنجبیل گیاهی متعلق به خانواده زنجبیلیان است که عمدتا در آسیا و مناطق گرمسیری رشد می کند و یکی از مهم ترین و پر مصرف گیاهان در سراسر جهان است.

خرید
10,900 تومان

مقاله انگلیسی بدون پناهگاه امن:منع ورود مفسدین به عنوان یک سیاست جدید ضد فساد همراه با ترجمه

هدف این مقاله ارائه یک نمای کلی از تعهد ضد فساد «بدون پناهگاه امن» است.استدلال های حقوقی و سیاسی را درنظر می گیرد که از سیاست ضد فساد حمایت می کنند.

خرید
10,900 تومان

مقاله انگلیسی تئوری نمایندگی و جرائم مالی: پارادوکس مدیر اجرایی فرصت طلب همراه با ترجمه

هدف این مقاله بررسی فلسفی مساله فرصت طلبی مدیریتی و تشریح پارادوکس مدیر اجرایی فرصت طلب است، به خصوص زمانی که مدیرعامل را بتوان «مجرم آینده» درنظر گرفت.

خرید
14,000 تومان

مقاله انگلیسی تبعات فساد و رشوه خواری در کسب و کار بین المللی همراه با ترجمه فارسی

این مقاله تعریف سازمان بین المللی شفافیت (TI) یعنی «سوء استفاده از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخصی» را در نظر می گیرد. این تعریف تنها به منافع مالی محدود نشده است، بلکه مزایای غیر مالی مانند تضاد منافع را نیز در نظر می گیرد.

خرید
10,900 تومان

مقاله انگلیسی چشم اندازی جدید در زمینه جعبه سیاه حسابرسی داخلی و تغییر سازمانی همراه با ترجمه

هدف مقاله پیشنهاد مدلی که عوامل تعیین کننده تغییر سازمانی در بخش دولتی حاصل از حسابرسی داخلی را شناسایی کند و شیوه تسهیل آن توسط حسابرسان داخلی را نشان دهد.

خرید
10,000 تومان

مقاله انگلیسی مفاهیم اخلاق اسلامی در استانداردسازی تبلیغات در کشورهای اسلامی خاورمیانه همراه با ترجمه

هدف این مقاله پرکردن شکاف بین بررسی های قبلی استانداردسازی تبلیغات برای درک بهتر چگونگی تاثیر ارزش های اسلامی روی استراتژی تبلیغاتی جهانی است.

خرید
9,900 تومان

مقاله انگلیسی مکانیسم فسفرسانس طولانی مدت Eu2+ در میلیلیت همراه با ترجمه

اخیراً فسفرسانس درخشان و طولانی مدت در ناحیه های آبی/سبز و زرد به ترتیب برای آلومینتات های دوپه شده با Eu2+، Sr2AlO4:Eu2+:Dy3+ ]1[ و Sr4Al14O25: Eu2+:Dy3+ ]2[ مشاهده شده است.

0