خرید
20,000 تومان

گزارش کارآموزی عملیات حسابداری در بخش درمان تامین اجتماعی

گزارش کارآموزی عملیات حسابداری در بخش درمان تامین اجتماعی و آشنایی با قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی و سخت افزار و نرم افزار های این سازمان