×
پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
دانلود آسان
خرید
26,000 تومان

طراحی نرم افزار آموزش مهارتهای زندگی با رویکرد حل مسئله و تاثیرآن بر رشد خودپنداره دانش آموزان

هدف از مطالعه حاضر تعیین اثربخشی نرم افزار آموزش مهارتهای زندگی با رویکرد حل مسئله بر رشد خودپنداره دانش آموزان پسر پایه اول ابتدایی بود

خرید
39,000 تومان

تشخیص خودکار پلاک خودروهای شخصی ایران با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و شبکه عصبی

در این مطالعه، روش جدیدی جهت استفاده از سیستمهای پلاک خوان با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی برای شماره پلاک خودروهای ایرانی ارائه شده است

خرید
رشته روانشناسی
15,000 تومان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با کیفیت زندگی پرستاران

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش هیجانی با کیفیت زندگی پرستاران بود

خرید
رشته روانشناسی
16,000 تومان

پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت و اضطراب مادران

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین معنویت با اضطراب مادران است.

خرید
16,000 تومان

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و شوخ طبعی دانش‌آموزان

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و شوخ طبعی دانش‌آموزان دختر می باشد

خرید
12,000 تومان

بازاریابی ویروسی

هدف این مقاله شناخت مولفه ها و اهمیت بازاریابی ویروسی در دنیای کسب و کار امروز است.

خرید
12,000 تومان

مدیریت ریسک در سازمان ها و خدمات مالی

این مقاله به بحث مدیریت ریسک در سازمان ها و خدمات مالی می پردازد.

خرید
19,000 تومان

بررسی رابطه‌ بین شیوه فرزندپروری والدین با مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان

این پژوهش به بررسی رابطه‌ بین شیوه فرزندپروری والدین با مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان می پردازد.

خرید
رشته روانشناسی
14,000 تومان

بررسی رابطه بین هوش اجتماعي و سبك هاي مقابله با استرس

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش اجتماعي و سبك هاي مقابله با استرس دختران و پسران است.

0