×
پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی
خرید
12,000 تومان

بررسي رابطه ي بین خودشکوفایی و سلامت روان در بين دانش آموزان

هدف از این پژوهش، بررسي رابطه ي بین خودشکوفایی و  سلامت روان دانش آموزان می باشد

خرید
19,000 تومان

بررسی تطبیقی روش تدریس حل مسئله ریاضی در ایران و ژاپن و ارائه راهکار مناسب

هدف این پژوهش بررسی تطبیقی روش تدریس حل مساله در ایران و ژاپن است.

خرید
28,000 تومان

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه نهم به شیوه فعال براساس روش ویلیام رومی

هدف از این پژوهش، تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه نهم به شیوه فعال براساس روش ویلیام رومی می باشد

خرید
28,000 تومان

بررسی اثر بخشی آموزش تاب آوری بر مهارت حل مسئله و امید به زندگی نوجوانان

هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش تاب آوری بر مهارت حل مسئله و امید به زندگی نوجوانان است

خرید
19,000 تومان

بررسی رابطه بین ذهن‌ آگاهی و سرسختی با کمال‌‌گرایی دانش‌آموزان

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ذهن‌ آگاهی و سرسختی با کمال‌‌گرایی دانش‌آموزان می باشد

خرید
28,000 تومان

بررسی رابطه مشارکت والدین در امور تحصیلی و تأثیرپذیری از همسالان با گرایش به رفتارهای بزهکارانه در دانش آموزان

هدف این پژوهش بررسی رابطه مشارکت والدین در امور تحصیلی و تأثیرپذیری از همسالان بر گرایش به رفتارهای بزهکارانه در دانش آموزان می باشد

خرید
16,000 تومان

امید به زندگی از دیدگاه اسلام

هدف اصلی این نوشتار بررسی امید به زندگی از دیدگاه اسلام است

خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با شیوه های فرزندپروری والدین

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با شیوه های فرزندپروری والدین می باشد.

خرید
28,000 تومان

الزامات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در قبال نحوه اجرای مجازات حبس

این پژوهش به بررسی الزامات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در قبال نحوه اجرای مجازات حبس پرداخته است.

0