بررسی قواعد حقوق بین الملل در ممنوعیت نقض حقوق بشر با تاکید بر بیوتروریسم

نوع فایل
Word
حجم فایل
200KB
تاریخ انتشار
17 آبان 1402
دسته بندی
تعداد بازدیدها
212 بازدید
19,000 تومان
هدف این پژوهش بررسی قواعد حقوق بین الملل در ممنوعیت نقض حقوق بشر با تاکید بر بیوتروریسم است

بررسی قواعد حقوق بین الملل در ممنوعیت نقض حقوق بشر با تاکید بر بیوتروریسم

 

چکیده

تروریسم و اشکال مختلف آن، به عنوان یک پدیده مجرمانه با رشد قابل توجهی خصوصا در دهه های اخیر توام بوده است؛ ولیکن با وجود تلاش های بین المللی به منظور مبارزه و مقابله به آن، موفقیت چندانی حاصل نشده است. تروریسم اقسام مختلفی دارد، که یکی از آنها بیوتروریسم است؛ امروزه با رشد و پیشرفت تکنولوژی، نحوه تولید و کاربرد آن تغییر یافته است و در طی جنگ جهانی دوم و بعد از آن ، تسلیحات بیولوژیکی به عنوان ابزار و وسیله کشتار جمعی توسط قدرت های بزرگ به کار گرفته شده است. اصول مطرح شده در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ، نقض حقوق بین الملل بویژه حقوق بشر و تلاشهای معطوف به توسعه به سمت خشونت را محکوم می کند،لذا حکمیت هایی که الگوها و کنش های رفتاری آنها منجر به نقض مبانی حقوق بشر گردد، نتیجه آن چیزی جز گسترش بیوتروریسم نخواهد بود بنابراین می توان گفت که بین نقض حقوق بشر و گسترش بیوتروریسم ارتباط وجود دارد. اهمیت این پزوهش بیوتروریسم به مثابه طاعون عصر ما یکی از موانع جدی و اساسی دستیابی بشر به صلح و امنیت است خطر آن نیز بسیار بیش از جرایم انفرادیست از این رو مبارز با آن برای جامعه ما ضروری و پراهمیت است. روش این پژوهش بصورت توصیفی تحلیلی است و هدف از چنین پژوهشی کاربردی می باشد. اطلاعات تحقیق بصورت اسنادی- کتابخانه ای واز سایت های معتبر علمی گردآوری شده است.

کلمات کلیدی: (بیوتروریسم ، حقوق بشر،کنوانسیون، بین الملل، نقض حقوق بشر)

 

فهرست

چکیده 5
روش و هدف: 5
فصل اول 7
گفتار اول 7
بیان مسئله 7
گفتار دوم 13
پیشینه پژوهش 13
گفتار سوم 14
روش تحقیق 14
گفتار چهارم 14
اهمیت و ضرورت تحقیق 14
گفتار پنجم 15
اهداف تحقیق 15
گفتار ششم 15
سوالات و فرضیات تحقیق 15
گفتار هفتم 15
جنبه جدید و نو آوری در پژوهش 15
گفتار هشتم 16
سازمان دهی تحقیق 16
فصل دوم 19
بررسی اقدامات و تلاش ها بین المللی در منع کاربرد تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی 14
بخش اول: اقدامات بین المللی در تحدید سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی 19
گفتار اول: تعریف پروتکل 19
2-1-1-1 مفهوم و معنای پروتکل 19
گفتار دوم: تلاش ها و اقدامات بین المللی در منع کاربرد تسحیلات شیمیایی و بیولوژیکی 20
گفتار سوم : اقدامات بین المللی در تحدید سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی 22
2-1-3-1 اعلامیه سن پطرزبورگ، منع استفاده از تسلیحات غیر متعارف در جنگ ها 22
2-1-3-2 کنفرانس بروکسل 24
2-1-3-3 کنفرانس صلح لاهه 1899 در مورد تحدید تسلیحاتی 25
2-1-3-4 کنفرانس 1907 لاهه 27
2-1-3-5 معاهدات صلح 1919 ورسای 29
2-1-3-6 کنوانسیون 1922 واشینگتن 29
بخش دوم: تلاش جامعه جهانی در ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی 31
گفتار اول: پروتکل 17 ژوئن 1925 ژنو 31
2-2-1-1 روند پیوستن کشورها به پروتوکل 1925 ژنو 32
گفتار دوم : تلاش های جامعه ملل 34
بخش سوم : ضعف های کنوانسیون های منع سلاح های بیولوژیک 35
گفتار دوم : ضعف کنوانسیون 1972 37
فصل سوم 40
بیوتروریسم؛ نقض پنهان و پیچیده حقوق بشر 40
گفتار اول: تعریف حقوق بشر 40
3-1-1 فلسفه حقوق بشر 41
3-1-2 اعلامیه جهانی حقوق بشر 41
گفتار دوم : جنگ بیولوژیکی، (بیوتروریسم) 42
3-2-1 تعریف بیوتروریسم 42
3-2-2 گسترش و پیچیدگی ترورهای بیولوژیک 42
گفتار سوم: نقض حقوق بشر به واسطه اقدامات تروریستی 43
3-3-1 کشورهای ، نقض کننده کنوانسیون های خلع سلاح بیولوژیک 43
3-3-2 به کارگیری جنگ افزارهای شیمیایی و میکروبی توسط آمریکا 45
3-3-4 نقض معاهدات بین المللی توسط رژیم صهیونیستی 49
3-3-5 فرانسه و ارسال خون های آلوده به ویروس بیولوژیک به آلمان غربی، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران 50
3-3-6 عربستان سعودی و استفاده از سلاح های بیولوژیک در جنگ یمن 51
3-3- 7 جدول ، وقایع و اقدامات بیوتروریستی در زمانهای مختلف 54
فصل چهارم 59
بیوتروریسم و کنترل جمعیت مسلمانان جهان 59
بخش اول: تهدیدات نوین بیولوژیک علیه نسل مسلمان 59
گفتار اول: سلاح كشتار جمعي از ديدگاه اسلام 59
گفتار دوم: پشت پرده طرح کاهش جمعیت در جهان از زبان سیاستمداران غربی 60
گفتار سوم: آلوده کردن آب زمزم با ویروس فان وکس، توسط دستگاه های امنیتی، اسرائیل،آمریکا، و آل سعود 46
گفتارچهارم: عامل بیولوژیک ابولا و کنترل جمعیت مسلمانان آفریقا، توسط دستگاه امنیتی آمریکا ( CIA) 64
گفتار پنجم : رویکرد آمریکا در طرح عقیم سازی مردان و زنان مسلمانان 65
بخش دوم: کنترل جمعیت از طریق آگروتروریسم ( تروریسم کشاورزی ) 66
گفتار اول تعرف آگروتروریسم 66
گفتار دوم: محصولات تراریخته ( دستکاری ژنتیکی گیاهان ) 67
فصل پنجم 70
بخش اول: نتیجه گیری 70
بخش دوم: پیشنهادات 73
منابع: 74

 

منابع

1- شاه حسینی ، محمد حسن،(1380) بیوتروریسم چیست، سمینار بازآموزی بیوتروریسم ، دانشگاه شهید بهشتی، مقاله
2- مرادی پشت دربندی، محمدرضا، (1395) بیوتروریسم و راههای مقابله با آن با نگاهی به موازین حقوق بین الملل، ص . 100 تا 110 ، مقاله
3- اشرفی، مرتضی، ( 1396)،بیوتروریسم1، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور ، ص 66 تا 71 ، مقاله
4- پورنرگس، علی ،( 1385) خبر گزاری دفاع مقدس ، ” اسناد الکترونیکی” مقاله (defapress.ir)
5-پژوهشکده باقر العلوم علیه السلام) ، (1397 ” اسناد الکترونیکی” ، pajoohe.ir www.
6-قاسمی، حاکم،(1374)کنترل تسلیحات شیمیایی غیر متعارف،ضرورت ها و موانع، تهران،مجله سیاست دفاعی دانشگاه امام حسین(ع)
7-کلییار، کلودآلبرت، (1368)، نهادهای روابط بین الملل، تهران : نشرنو
8- آقای ، بهمن، حقوق بین الملل و سلاح های شیمیایی مجله سیاست خارجی، سال (1367)
9- علی پور ، نرگس ، (1385) ، بررسي پروتكل 17 ژوئن 1925 درباره منع استعمال گازهاي خفه كننده، سمي و شبيه آن ، ” اسناد الکترونیکی” خبرگزاری دفاع مقدس ،
WWW.defapress.ir
10- گروه بین الملل باشگاه خبرنکاران جوان (1393) ” اسناد الکترونیکی” مقاله ، کد (۴۸۰۵۶۳۰ ) www.yjc.ir
11- قربان نیا / ناصر / مواجه با تروریسم رویکرد نظامی سیاسی یا حقوقی / مجله خبری / شماره 43.
12- مرادی پشت دربندی ، محمد رضا ،( 1395 ) بیوتروریسم و راهکارهای مقابله با آن با نگاهی به حقوق بین الملل، مطالعات سیاسی و حقوق فقه ، صفحات 100-110.
13- دراجي ، سید اسماعیل ، (1378 )تشخيص زود هنگام عوامل بيوتروريسم بوسيله نانوسنسورها، (مجله علمي ابن سينا / اداره بهداشت و درمان نهاجا (سال يازدهم، شماره اول،
14 علی پور، نرگس، (1385)، بررسی پروتکل 17 ژوئن 1925 درباره منع استعمال گازهای خفه کنند،سمی و شبیه آن،خبرگزاری دفاع مقدس،www.deafpress.ir

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

70 صفحه

حجم

200 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی قواعد حقوق بین الملل در ممنوعیت نقض حقوق بشر با تاکید بر بیوتروریسم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.