×
خرید
12,000 تومان

بازاریابی ویروسی

هدف این مقاله شناخت مولفه ها و اهمیت بازاریابی ویروسی در دنیای کسب و کار امروز است.

خرید
12,000 تومان

بررسی رابطه اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد سازمانی در واحدهای ستادی

هدف اين پژوهش بررسی رابطه اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد سازمانی در واحدهای ستادی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد، می‌باشد.

خرید
20,000 تومان

بررسی رابطه خلاقیت با اثربخشی عملکرد شغلی مدیران

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه خلاقیت مدیران با اثربخشی عملکرد شغلی می باشد.

خرید
5,000 تومان

تاریخچه و مفاهیم تولید ناب

لازمه رقابت در دنيای توليد کنونی بهره گيري از تمام فنون، ابزارها و ايده های جديد تولید ناب است.

خرید
12,000 تومان

مدیریت ریسک در سازمان ها و خدمات مالی

این مقاله به بحث مدیریت ریسک در سازمان ها و خدمات مالی می پردازد.

خرید
14,000 تومان

مقاله انگلیسی تبعات فساد و رشوه خواری در کسب و کار بین المللی همراه با ترجمه فارسی

این مقاله تعریف سازمان بین المللی شفافیت (TI) یعنی «سوء استفاده از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخصی» را در نظر می گیرد. این تعریف تنها به منافع مالی محدود نشده است، بلکه مزایای غیر مالی مانند تضاد منافع را نیز در نظر می گیرد.

0