×
خرید
10,000 تومان

ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری

ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن‌ها نقش اساسی دارد و به دلیل اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به آن می‌پردازد.

خرید
7,900 تومان

اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)

ارزیابی عملکرد سازمان ها ابزاری ضروری برای ادامه حیات و رشد آنها است. تحلیل پوششی داده ها تکنیکی ریاضی برای ارزیابی بر اساس کارایی می باشد.

خرید
10,000 تومان

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

بررسی تاثیر ثبات سهامداران و مالکان شرکت بر روی عملکرد مدیریت شرکت و نهایتا تاثیر آن بر روی عملکرد مالی شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است

خرید
12,000 تومان

بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش، داراییها و بدهی ها در بازار سرمایه

دراین تحقیق، اثرات هریک از ویژگی های کیفی سود و نهایتا ترکیب تمام آنها تحت عنوان کیفیت سود را برروی فروش، بازده داراییها ونسبت بدهی ها، اندازه گیری می کنیم

خرید
12,000 تومان

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

گزارش های مالی یکی از مهمترین ارکان نظام حسابداری است و یکی از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توان سودآوری بنگاه اقتصادی است.

خرید
10,000 تومان

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان یزد

هدف تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک هاهای استان یزد است.متغیر سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را بر مدیریت سرمایه های فکری دارد.

خرید
8,000 تومان

بررسی دایره حسابداری شعب بانک ها

بنا به تعريف چک نوشته ای بمنظور پرداخت مبلغي معين در حساب صادر كننده موجود و بر روي بانک كشيده مي‌شود تا در درجه يا بحواله كرد دارنده يا حامل پرداخت گردد.

خرید
12,000 تومان

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

این پژوهش به بررسی رابطه بين رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

خرید
20,000 تومان

بررسی رابطه خلاقیت با اثربخشی عملکرد شغلی مدیران

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه خلاقیت مدیران با اثربخشی عملکرد شغلی می باشد.

0