بررسی ویژگی های مربی کارآمد از نگاه مدیران مراکز پیش دبستانی

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
65 صفحه
حجم
200 KB
12,000 تومان
هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های مربی کارآمد از نگاه مدیران مراکز پیش دبستانی می باشد

بررسی ویژگی های مربی کارآمد از نگاه مدیران مراکز پیش دبستانی

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های مربی کارآمد از نگاه مدیران مراکز پیش دبستانی شهرستان —– می باشد. با توجه به طرح پژوهش حجم نمونه 50 نفر در نظر گرفته شده است. در این پژوهش جامعه مورد مطالعه کلیه مربیان پیش دبستانی است. یافته های پژوهش نشان داد که بين ویژگی مربیان و کارآمدی از نگاه مدیران مراکز پیش دبستانی، در سطح معنی داری 05/0 رابطه معنی دار وجود دارد و فرض صفر رد می شود. بين ویژگی های رفتاری مربی و کارآمدی آنان از نگاه مدیران مراکز پیش دبستانی، در سطح معنی داری 05/0 رابطه معنی دار وجود دارد و فرض صفر رد می شود. بين ویژگی های گفتاری مربی و کارآمدی آنان از نگاه مدیران مراکز پیش دبستانی، در سطح معنی داری 05/0 رابطه معنی دار وجود دارد و فرض صفر رد می شود.بين ویژگی های اخلاقی مربی و کارآمدی آنان از نگاه مدیران مراکز پیش دبستانی، در سطح معنی داری 05/0 رابطه معنی دار وجود ندارد و فرض صفر رد نمی شود. بين ویژگی های ظاهری مربی و کارآمدی آنان از نگاه مدیران مراکز پیش دبستانی، در سطح معنی داری 05/0 رابطه معنی دار وجود دارد و فرض صفر رد می شود.
کلید واژه ها : مربیان، کارآمدی، پیش دبستانی

مقدمه

امروزه در همه جای دنیا آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان در تأمین زمینه های رشد همه جانبه و شکوفایی استعدادهای کودکان از حساسیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است . برای کسب اطمینان بیشتر از کیفیت این نوع آموزش ، تربیت دقیق معلمان و مربیان پیش از دبستان امری بسیار لازم به نظر می رسد . کیفیت آموزش های این دوره علاوه بر تجهیزات لازم ، نیاز به وجود افرادی حساس ، پر انرژی ، خلاق و علاقه مند به کار با کودکان دارد . افرادی که بتوانند وقت و انرژی خود را برای رشد و تحول و شکل دهی سال های سرنوشت ساز کودکی به کار ببندند . زیرا آنچه یک معلم یا مربی در این سالهای اولیه انجام می دهد می تواند اثرات بسیار عظیمی بر زندگی و موفقیت های آینده کودک داشته باشد . این مسئولیت در ارتباط با سایر افراد بویژه خانواده کودکان بارورتر می شود . برنامه های تربیتی این دوره ، براساس دیدگاه ها ، نظریه ها و عقاید مربیان بزرگ در فرهنگ ها و کشورهای مختلف و در طول تاریخ شکل گرفته و انعکاسی از تحقق نیازهای کودکان و خانواده های آنان است(حسینی، 1392 : 25)
تاریخ شکل گیری مراکز آموزش پیش از دبستان که با عناوین مختلفی چون مهد کودک ، کودکستان و مراکز مراقبت که در بسیاری از کشورهای دنیا مطرح شده است نشان دهنده تحول نگرشها نسبت به کودکان و قابلیت های آنان و تأثیر سالهای اولیه آموزش در رشد کلی آنان است . تفکر و اندیشه های روانشناسان ، جامعه شناسان ، سیاست مداران ، علمای تعلیم و تربیت ، معلمان و متخصصان و والدین کمک های شایان و قابل توجهی به باروری اندیشه ها و تغییرات کنونی در آموزش و پرورش دوران اولیه کودکی و مفاهیم پیشرفته مرتبط با آن کرده است . این تغییرات نه تنها به شناسایی ما درباره کودکان کمک می کند بلکه در یافتن راه های برخورد و تربیت مناسب به منظور شکوفا کردن قابلیت های کودکان نیز مؤثر بوده است . با توجه به ماهیت پویای آموزش و پرورش پیش از دبستان در دنیای کنونی، اطلاعات وسیع و مهم به دست آمده از یافته های تحقیقی به شناخت این دوره و اثرات آن در موفقیت های بعدی کودکان ، کمک های ارزنده ای می کند و این امر نشان دهنده سختی و نقش بسیار مهم مربیان پیش دبستانی بر روی کودکان دارد(مفیدی ، 1389 : 45).

بیان مسئله

دوره پیش‌دبستان یا دوره آمادگی در نظام آموزشی ایران، دوره‌ای است که کودکان در یک یا دو سال قبل از ورود به دبستان می‌گذرانند. این دوره جهت آماده ساختن کودکان ۵ ساله برای ورود به دبستان است و واحدهای مستقل یا ضمیمه دبستان‌ها تحت عنوان «آمادگی» تأسیس و توسعه یافته‌است. دراین واحدها، کودکان ۵ ساله به مدت یک سال طبق برنامه خاصی برای ورود به دوره بعد آماده می‌شوند. تعیین سیاست‌های آموزشی و پرورشی دوره کودکستان و آمادگی با شورای عالی آموزش و پرورش بوده و مسئولیت برنامه ریزی و پیش بینی ضوابط و مقررات این دوره برعهده دفتر آموزش ابتدایی و راهنمایی تحصیلی کشور است(سایت ویکی پدیا).
درخصوص آموزش پيش دبستاني، ديدگاههاي مختلف و گاه متعارضي ارائه شده است. از يك سو افرادي نظير بخشی از دانشمندان معتقدند كه نبايد كودكان را بي محابا به سمت آموزش هاي پيش دبستاني کشاند و جو حاكم بر بسياري از برنامه هاي پيش دبستاني ممكن است كودكان آنطور كه بايد و شايد به سوي پيشرفت رهنمون نسازد. دليلي كه براي تدارك برنامه پيش دبستاني وجود دارد اين است كه در حين آموزش هاي پيش از دبستان، كودكان تجاربي را مي آموزند كه ممكن است در خانه نتوانند از اثرات مثبت چنين تجاربي برخوردار باشند. اما بعضی از دانشمندان نیز بر اين باورند كه تجارب پيش دبستاني تاثير مثبتي بر رشد كودكان خواهد گذاشت(حسینی، 1390 :89)
با توجه به اینکه دوره پيش دبستاني از مهم‌ترين دوران زندگي کودک است. در اين دوره کودک بيش از هر زمان ديگر براي رشد، يادگيري و آموزش آماده‌تر است. بنابراين اگر شرايط لازم براي کودک فراهم شود، شخصيت، هوش و يادگيري او گسترش قابل ملاحظه‌اي مي‌يابد. از مهم‌ترين زمينه‌ها، امکانات و عواملي که بايد براي پرورش صحيح کودکان در مراکز قبل از دبستان فراهم شود، علاوه بر فضاي آموزشي و وسايل و امکانات مناسب، مي‌توان به مديران و مربيان دلسوز، با تجربه و متخصص اشاره کرد. مربیان مراکز قبل از دبستان مانند مهدهاي کودک و آمادگي‌ها، به دليل ظرافت و حساسيت کار با کودکان در سنين پايين‌تر، بايد از ساختار شخصيتي خاصي برخوردار باشند تا به آساني بتوانند مسائل و مشکلات کودکان را دريابند و برطرف کنند. همچنين مربیان بايد از ميزان توانايي، نيازها و خصوصيات رشد و تکامل کودکان در اين دوره آگاه باشد و براي تربيت صحيح و شايسته آنها، به نکات ظريف و حساس روانشناسي (تربيتي و يادگيري) به طور دقيق توجه کند(محمدی، 1391 : 243).
پرواضح است که کار چنین مربیانی بدون آراستگیهای معنوی و مسئولیتهای و تعهدات دینی و عقیدتی نمیتواند چندان مثمر ثمر واقع گردد و با توجه به اینکه دوره پیش دبستانی یکی از مهمترین دوره های تحصیلی است که در تکوین شخصیت افراد نقش بسزایی دارد و به خاطر همین اهمیت و نقش مهم آن است که آموزش آن برای کودکان اجباری می باشد .در این دوره دانش آموزان برای ورود به دوره های بالاتر تحصیلی و افرادی مسئول و متعهد نسبت به جامعه تربیت می شوند . باید دانش آموزان در این دوره دانش و مهارتهای لازم را برای زندگی آینده را فرا گیرند و به افرادی مفید برای اجتماع تبدیل گردند . کمال انسان در گرو تعلیم و تربیت صحیح است و دوره پیش دبستانی مقدمات رسیدن انسانها را به این مرتبه فراهم می سازد و به همین دلیل باید مربیان دلسوز با تجربه متعهد همراه با دانش و مهارتهای شغلی لازم این وظیفه خطیر را برعهده گیرند و با عشق و علاقه به این کار دل دهند و هدف آنها تعلیم و تربیت دانش آموزان می باشد(محمدی، 1390 : 176).
به این ترتیب که کلیه مهدکودکهای زیر پوشش سازمان بهریستی و وزارت آموزش و پرورش برای حسن اداره امور مهدکودک ها خود نیاز مربی کارآمد و مفید دارند این موضوع قابل بررسی بوده و محقق در این پژوهش به دنبال حل مسئله می باشد

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 1
مقدمه 2
بیان مسئله 3
اهمیت و ضرورت پژوهش 4
اهداف پژوهش 5
سوالات پژوهش 6
تعریف مفهومی و عملیاتی 6
تعریف مفهومی 6
تعاریف عملیاتی 7
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش 8
الف) مبانی نظری 9
تاريخچه آموزش پيش دبستاني 9
تعریف دورهی پیشدبستانی 17
خصوصیات کودکان در دورهی پیش دبستانی 20
رشد اجتماعی 21
رشد شناختی 21
رشد عاطفی 23
مهارتهای شناختی 23
دوره پيش‏دبستاني 24
ويژگيهاي كودك در دوره پيش‏دبستاني: 25
الف ـ رشد جسماني 25
ب) رشد حركتي 26
اهداف دوره پيش‏دبستاني 28
ويژگيهاي مربي پيش دبستاني 30
توانایی‌های­لازم برای مربی پیش دبستانی: 31

فصل سوم: روش تحقیق 33
مقدمه: 34
طرح پژوهش: 34
جامعه مورد مطالعه: 34
حجم نمونه و روش نمونه‌گیری: 34
روش نمونه‌گیری: 34
ابزار اندازه‌گیری پژوهش: 34
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: 34
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 35
یافته های توصیفی 36
آمار استنباطی 39
فصل پنجم: نتیجه گیری 47
نتایج فرضیه های تحقیق: 48
پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي: 49
محدوديت هاي پژوهش: 49
منابع 50
پرسشنامه : 60

 

منابع

اتکینسون و هیلگارد، (2009). زمینه روان‌شناسی (ویراست پانزدهم) .ترجمه مهدی گنجی، 1388. تهران.انتشارات: ساوالان.
اقبالی زارچ, اشرف و برزگر بفرویی، کاظم. (1394). اثر بخشی دوره آموزشی مبتنی بر پروژه کویین بر افزایش مهارت¬های شناختی کودکان زیر شش سال. کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی. مازندران، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش.
آرمند، محمد (1382). روش¬های تدریس فعال و آراء صاحب¬نظران. رشد معلم. شماره 4.
آل داوود، سیده صاحبه.(1394) مقایسه سبک های فرزند پروری، خودکنترلی و رشد مهارت های اجتماعی در دانش آموزان مدارس علوم شناختی با دانش آموزان مدارس عادی. پایان¬نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکز.
بردي خواجه ،عظیم(1391). بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت خودكنترلی دانش آموزان متوسطه. پایان نامه كارشناسی ارشد . تهران : دانشگاه تهران.
برگ، لورا. (1390) روانشناسی رشد(از لقاح تا کودکی)جلد 1. ترجمه سیدمحمدی، ی. تهران: ارسباران.
بشیریان, سعید؛ علیرضا حیدرنیا؛ حمید اله وردی پور و ابراهیم حاجی زاده. ۱۳۹۱. بررسی رابطه خود کنترلی با تمایل نوجوانان به مصرف مواد مخدر، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان 20 (1).
بیابانی بیدگلی، ز( 1392). مقایسه اثر بخشی آموزش واحد کار بر اساس هوش هاي چندگانه باروشهاي گروه نمونه بر عملکرد یادگیري کودکان پیش دبستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
بیلر، رابرت فردریک(1390). کاربرد روانشناسی در آموزش (جلد 1). کدیور، پروین. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
پریرخ، م(1390). کارکردی نو برای وب سایت¬های کودکان: بستر سازی برای پرورش ویژگی¬های تفکر عملیات عینی از دیدگاه نظریة پیاژه، مجله پژوهش، شماره 1، سال 1، 167- 153.
پولاچک، الکساندر. رینر، کیث. (1378). روان¬شناسی خواندن. مترجم کیوانی، مجدالدین. تهران : مرکز نشر دانشگاهی.
تبریزی، علیرضا. (1391). اثر بخشی تمرین مهارت های حرکتی بر افزایش نمره هوش وکسلر دانش آموزان مقطع ابتدایی. پایان¬نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور.
توکلی واحد، نازیلا.( 1395.) اثر بخشی آموزش مهارت های فرزند پروری و اصول تغییر و اصلاح رفتار بـه مـادران بـر میـزان لجبـازی، خودکنترلی و پرخاشگری کودکان 7 الی 10 سال. پایان¬نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
جان¬بزرگی، م. نوری، ن. آگاه هریس، م. (1393). آموزش اخلاق، رفتار اجتماعی و قانون¬پذیری به کودکان. تهران: نشر ارجمند.
ﺟﺪﻳﺪي ﻓﻴﻘﺎن، مهناز؛ ﻓﺮاﻣﺮزي، سالار؛ ﻋﺎﺑﺪي، احمد؛ ﺟﻤﺎﻟﻲ، سمیه و ﺟﺪﻳﺪي ﻓﻴﻘﺎن، مریم. (1393). اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎي زودﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ ﻓﻬﻢ ﻋﺪد در ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ. فصلنامه داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ در روا نﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي، ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎرة 2،، (ﭘﻴﺎﭘﻲ 56) ، 85- 78.
جلوه¬گر، ا. کارشکی، ح. اصغری نکاح، م. (1392). فصلنامه پژوهش¬های نوین روانشناختی. سال هشتم. شماره 29.
جمشیدی, مرضیه سادات،( ۱۳۹۴)، بررسی خودکنترلی در کودکان و نوجوانان، دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، استانبول، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
حاجی اربابی، ف.(1387). رشد شناختی، تعامل و ارتباط. روزنامه مستقل سراسری صبح ایران، شماره 3275.
ﺣﺴﻨﯽ، ﻓﺮﯾﺒﺎ؛ ﻣﺤﻤﻮﺩﯼ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ؛ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ، ﻧﺪﺍ. (1392). ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻟﮕﻮﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻫﻮﺵ ﻋﻤﻠﯽ ﻭ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﭘﯿﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ. فصلنامه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ، شماره 23، 77- 63.
حیدرزادگان، ع. (1393). مهارت¬های شناختی، عاطفی و روانی حرکتی دانش¬آموزان دورة ابتدایی منطقه دشتیاری بخش مرکزی. پایان¬نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه سیستان و بلوچستان.
خاطری، م. (1388). رشد شناختی کودکان و نوجوانان. مجلة رشد آموزش مشاور مدرسه. دورة پنجم، شمارة1، ص 37- 36.
خاکسار، مهدیه. (1389). اثربخشی آموزش نشست¬های خانوادگی به والدین مبتنی بر رویکرد آدلر- درایکلوس بر بهبود خودکنترلی دانش¬آموزان. پایان¬نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
خوی¬نژاد، غ.م. رجایی. ع. (1390). در ترجمه نظریه¬های رشد (مفاهیم و کاربردها). کرین، و. تهران: رشد.
دالوندی، هلن. (1389). آموزش هنر در دبستان. تهران: انتشارات سمت.
راهنمای برنامه و فعالیت¬های آموزشی و پرورشی دورة پیش از دبستان شورای عالی آموزش و پرورش، 1387، دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی.
رضايی، آذرمیدخت، كاظمی، سلطان علی و تقی زادگان، مهدی.(1392) . بررسی مقایسه خود کنترلی و سبک های دفاعی روانی در زندانیان زندان مرکزی بوشهر با افراد عادی. مجله اصلاح وتربیت، شماره 135، صص 26-32 .
ﺭﺿﻮﯼ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﯿﺪ. ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ. ﻭﺍﻋﻈﯽ، ﺗﮑﺘﻢ.( 1394). ﺭﺷﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﭘﯿﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺁﻥ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﮐﻼﻣﯽ، ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﻭ ﻫﻮﺵ ﮐﻠﯽ. فصلنامه تعلیم و تربیت، شمارة 124، 120- 105 .
رضویه، ا. و شهیم، س.( 1384). مقیاس هوشی وکسلر برای دوره پیش دبستان. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
ره روان، پ.(1391). بررسی اثر بخشی آموزش موسیقی بر هوش کودکان 2 تا 4 سال شهر تهران. پایان نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی
سعادت, راضیه؛ پریناز بنی سی و الهه خوشنویس.( ۱۳۹۵). بررسی اثر بخشی فعالیت های بدنی و بازی بر مهارت های رشد شناختی کودکان 6 تا 7 ساله منطقه 10 و 12 تهران، اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران، —–، دانشگاه آزاد اسلامی واحد —–.
سلیمی,م.( 1378).آزمون هوش و استعداد,مبانی نظری و عملی سنجش هوش.تهران: ابتدا.
سنه، افسانه. سلمان، زهرا. آقازاده، محرم.( 1387). تاثیر فعالیت¬های بدنی و بازی بر رشد توانایی-های ذهنی پسران پیش¬دبستانی، فصلنامة نوآوری¬های آموزشی، شمارة 26، سال هفتم، 106- 87.
سی فلت,کارل. نیتا باربور.(1372).آموزش و پرورش نخستین کودکی.ترجمه:سوسن سیف. تهران: دانشگاه الزهرا (س).
سیف، س. (1372). در ترجمه آموزش و پرورش دوران نخستین کودکی. باربور، ن. فلت، ک. تهران، دانشگاه الزهرا.
سیف، علی اکبر(1382) . روانشناسی پرورشی روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: آگاه.
سیف،علی اکبر.(1390). ساختن ابزارهای اندازگیری متغیرهای پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران:دیدار.
شریفی، حسن پاشا. (1391). روان¬شناسی هوش و سنجش آن. چاپ چهاردهم. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
ﺷﺮﻳﻔﻲ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ، پ.( ١٣٨5). در دﻓﺎع از ﭘﯿﺎژه. ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ:ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ.
شولتز، دوآن. شولتز، سیدنی آلن. (1391). نظریه¬های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: ویرایش
صافی، احمد، (1384) آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی و متوسطه تهران، انتشارات سمت.
-طالب زاده,محسن.(1384). اصول برنامه ریزی آموزش و پرورش پیش از دبستان. تهران: جهاد دانشگاهی.
علیزاده، ح. (1384). تبیین نظری اختلال نارسایی توجه/بیش¬فعالی: الگوی بازداری رفتاری و ماهیت خودکنترلی. پژوهش در حیطة کودکان استثنایی،(5)17، ص 348-323.
فلاول، ج.( 1377). رشد شناختی. ترجمه ماهر، ف. تهران: رشد.
قاسم¬تبار و همکاران،( 1394). اثربخشی آموزش موسیقی در توانایی هوشی کودکان پیش¬دبستان. فصلنامه روانشناسی تربیتی، سال یازدهم، شماره سی و هفتم، ص 159- 140.
کارشکی، ح.( 1385). کاربرد فراشناخت در برنامه¬های درسی مبانی نظری و الگوها. ارائه شده در همایش اصلاحات در آموزش و پرورش. تهران. عزیزی، م. 1396. تأثیر آموزش بهنگام کارآفرینی بر مهارت های شناختی و غیرشناختی دانش آموزان پسر پایه ششم مدارس ابتدایی شهر اهواز. پایان نامه دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
کدیور، پ. (1391). در ترجمه کاربرد روانشناسی در آموزش. بیلر، ر. جلد دوم، چاپ ششم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
کرباسچی، محمدرضا. (1391). بررسی میزان تاثیر بازی بر هوش و خالقیت دانش آموزان ابتدایی منطقه سه شهر تهران. پایان¬نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
کرمی، ر. سیاح, عمیم. (1389). معمای هوش ، تهران، روان سنجی.
کریم زده، ا. (1389). رشد شناختی از نگاه پیاژه. .وبلاگ علمی آموزشی معلم.
کزدین، آلن. 1384. روان درمانی کودک. مترجم توزنده جانی، حسن. قناویزچی، محمدعلی. تهران: انتشارات سنبله.
کوئین، کارن. (2010). آماده¬سازی کودکان برای ورود به پیش¬دبستان و دبستان. ترجمه احمدرضا عابدی و مائده حسام (1395). اصفهان: نشر نوشته. چاپ هفتم.
گلاور، جان. برونینگ، راجر. 1388. روان¬شناسی تربیتی: اصول و کاربرد آن. مترجم خرازی، علینقی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
گودرزی، منا. 1392. تبیین تأثیر بازی درمانی بر 7 مهارت رشدی (شنوایی، زبان دریافتی، زبان بیانی، گفتاری، شناخت، ارتباط اجتماعی وحرکت). . پایان¬نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مرودشت.
لاریجانی, آزاده؛ قهرمانی صغیر، حورا؛ محمد نیاکپور چال، مجتبی و جعفر زاده، فاطمه. (1394)، تأثیر افسانه و قصه های پریان در رشد هوش کلامی کودکان. همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی. تهران، موسسه سفیران فرهنگی مبین.
لطف آبادی، ح. 1386. روان¬شناسی تربیتی. تهران: سمت.
محسنی، ن. 1383. نظریه¬ها در روانشناسی رشد (شناخت، شناخت اجتماعی، شناخت و عواطف)، تهران: جاجرمی.
مسعودی، ندا. (1395). اثزبخشی بازی¬درمانی کودک محور بر خودکنترلی و بهبود رفتارهای تکانشی در کودکان دبستانی تک¬والد. پایان¬نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
ﻣﻔﻴﺪي، ﻓﺮﺧﻨﺪه(1389). آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ و دﺑﺴﺘﺎن(رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ). ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر.
-ملکی،حسن. (1390). برنامه ریزی درسی دوره پیش از دبستان با رویکرد اسلامی .تهران :مدرسه.
مهجور، سیامک¬رضا. (1395). روان¬شناسی بازی: نشر ویرایش.
مهرام، ب. ساکنی، پ. 1383. نقش مؤلفه¬های برنامة درسی در خودکنترلی دانشجویان. چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، ص 1000- 997.
ورکمن، ادوارد. کاتز، آلن. 1383. آموزش خود کنترلی رفتار به دانش آموزان. مترجم محمد اسماعیل،الهه، تهران: نشر دانژه.
هترینگتون، ای.م . پارک، ر. 1373. روانشناسی کودک از دیدگاه معاصر. مترجم طهوریان، ج. امین-یزدی، س ا. رضوانی، ا. نظری¬نژاد، م. آخشینی، علی. کسرایی، خ. مشهد: انتشارات آستان قدس.
Anders, Y., Rossbach, H. G., Weinert, S., Ebert, S., Kuger, S., Lehrl, S., & von Maurice, J. (2012). Home and preschool learning environments and their relations to the development of early numeracy skills. Early Childhood Research Quarterly, 27(2), 231-244.
Anderson, D. M, Anderson, L. E., & Glanze, W. D. 2008. Mosby’s medical dictionary (Vol. 26, No. 43, p. 1866). St. Louis, MO: Mosby.
Anderson, P. J., & Reidy, N. (2012). Assessing executive function in preschoolers. Neuropsychology Review, 22(4), 345-360.
Barnett, W. S. (2007). Benefits and costs of quality early childhood education. Child. Legal Rts. J., 27, 7.
Berlinski.S, Galiani.S, Gertler.P. 2006. The Effect of Pre-Primary Education on Primary School Performance . William Davidson Institute Working Paper Number 838 July 2006.
Blair, C, & Razza, R. P. 2007. Relating Effortful Control, Executive Function and False Belief Understanding to Emerging Math and Literacy Ability in Kindergarten. Child Development, 78(2), 647-663.
Brendefur. J, Strother.S, Thiede. K, Lane.C, Surges-Prokop. M.J. 2012. A Professional Development Program to Improve Math Skills Among Preschool Children in Head Start. Early Childhood Educ J DOI10.1007/s10643-012-0543-8.
Camilli, G., Vargas, S., Ryan, S., & Barnett, W. S. (2010). Meta-analysis of the effects of early education interventions on cognitive and social development. Teachers college record, 112(3), 579-620.
Campbell, S. C. (2008). Plays and its role in mental development, Retrieved, 10 June 2008, http://articledirectory.adsense packages.com.
Chambers, B., Cheung, A., Slavin, R. E., Smith, D., & Laurenzano, M. (2010). Effective early childhood education programmes: A systematic review.
Dobson, Keith S., (Ed) 2001. Handbook of cognitive-behavioral therapies. 2nd ed. New York: Guilford Press.
Erkan.S & kirka. A. (2010). A study effects of preschool education on primary first graders’ school preparedness hacettepe universitesi egitim fakultesi dergisi (H.U. Journal of education on the) 38: 94- 106. 106 – 38: 94.
Friese , M. , & Hofmann , W. 2009. Control me or I will control you: Impulses , trait self-control , and the guidance of behavior. Journal of Research in Personality, 43: 5, 795 -805.
Gage, N.L & Berliner , D.C. (1994). Educational psychology. 3rd ed. Hopewell , N.J: Houghton Milflin.
Gardner.H.(1999). Intelligence Reformed.multiple intelligences for the 12 st century. New york: Basic books.
Glanze, W. D., Anderson, K., & Myers. T. (2008). Mosby s Medical Dictionary, 8th Edition. Elsevier.
Goelman, H., Andersen, C., Anderson, J., Gouzouasis, P. Kendrick, M. Kindler, A.M., Porath,M.,&koh, Jinyoung (2002). Early childhood education. (2002). In W.M. Reyolds,G.E. Miller & I. Weiner (Eds). Handbook of Psychology, , Volume Seven: Education Psychology. New York: John Wiley & Sons, pp 285-331.
Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. 2000.A general theory of crime.Stanford, CA: Stanford University Press.
Holmlund, H., & Silva, O. (2009). Targeting non-cognitive skills to improve cognitive outcomes: Evidence from a remedial education intervention.
Kaushal , R. & T. Kwantes, Catherine. 2006. The role of culture and personality in choice of conflict management strategy. International Journal of Intercultural Relations, 30: 5, 579 -603.
Lavy, V., Lotti, G., & Yan, Z. (2016). Empowering Mothers and Enhancing Early Childhood Investment: Effect on Adults Outcomes and Children Cognitive and Non-cognitive Skills(No. w22963). National Bureau of Economic Research.
Layton, R. L., & Muraven, M. (2014). Self-control linked with restricted emotional extremes. Personality and Individual Differences, 58, 48-53.
Logue, A. W. (1995). Self-control: Waiting until tomorrow for what you work today. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Nath, S., & Szücs, D. (2014). Construction play and cognitive skills associated with the development of mathematical abilities in 7-year-old children. Learning and Instruction, 32, 73-80.
Nims, Donald R. and Duba, Jill D. (2010). Using Play Therapy Techniques in a Bowenian Theoretical Context. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families 19(1) 83-89..
Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (1992). Human development edition. New York.
Phillips, D. A., & Shonkoff, J. P. (Eds.). (2000). From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development. National Academies Press.
Salimpoor, V. N., & Desrocher, M. (2006). Increasing the Utility of EF Assessment of Executive Function in Children. Developmental Disabilities Bulletin, 34, 15-42.
Schellenberg, E. G. 2011a. Examining the association between music lessons and intelligence. British Journal of Psychology, 10, 283-30.
Sheese, B. E., Rothbart, M. K., Posner, M. I., White, L. K., & Fraundorf, S. H. (2008). Executive attention and self-regulation in infancy. Infant Behavior and Development, 31(3), 501-510.
Shiran, A. & Breznitz, Z. (2011). Cognitive training on recall range and speed of information processing in the working memory of dyslexic and skilled readers. Journal of Neurolinguistics, 24, 524–537..
Strayhorn, J. M. (2002). Self-control: Toward systematic training programs. Journal of the American Academy of Child& Adolescent Psychiatry, 41, 17-27.
Sussman, S., Dent, C. W., & Leu, L. 2003. The one-year prospective prediction of substance abuse and dependence among high-risk adolescents. Journal of Substance Abuse, 12(4), 373-386.
Swendeman.D, Ramanathan.N, Comulada. W.S, Rotheram-Borus. M. J, & Estrin. D. 2014. Efficacy of daily sale- monitoring of helth behaviors and quality of life by mobily phone: mixed-metods resolts from towe studies with diver’s population.In annals of behavioral medicine vol.47, pps263-s263. 233 spring at New York.
Tangney, J. P., BOONE, A. L., & BAUMEISTER, R. F. 2018. High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. In Self-Regulation and Self-Control (pp. 181-220). Routledge.
van der Fels, I. M., te Wierike, S. C., Hartman, E., Elferink-Gemser, M. T., Smith, J., & Visscher, C. (2015). The relationship between motor skills and cognitive skills in 4–16 year old typically developing children: A systematic review. Journal of Science and Medicine in Sport, 18(6), 697-703.
Vera. P. E, & Moon. B. 2013. An empirical test of low self- control theory among Hispanic youth, Youth Violence and Juvenile Justice, Vol (11): 1.79- 139.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

65 صفحه

حجم

200 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی ویژگی های مربی کارآمد از نگاه مدیران مراکز پیش دبستانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.