بررسی تفاوت بین میزان خرسندی در زنان متاهل دانشجو و زنان متاهل غیردانشجو

نوع فایل
Word
حجم فایل
200 Kb
تاریخ انتشار
13 فروردین 1399
دسته بندی
تعداد بازدیدها
212 بازدید
12,000 تومان
هدف این پژوهش بررسی تفاوت بین میزان خرسندی در زنان متاهل دانشجو و زنان متاهل غیردانشجو است

بررسی تفاوت بین میزان خرسندی در زنان متاهل دانشجو و زنان متاهل غیردانشجو

 

مقدمه

انسان به حکم فطرت و طبیعت اجتماعی خود نیازمند به همدل و یاوری است که با او زندگی کند و در کنار او آرامش و سکون بیابد. این امر در عین حا ل ضروری کمال انسان نیز می‌باشد و بدون آن امکان رشد همه جانبه، شکوفائی استعدادها و قابلیت‌ها نخواهد بود.
زندگی مرد و زن به تنهایی میسر نیست و انسان ناگزیر است روزی تن به تشکیل خانواده دهد و در پناه آن زندگی و مالی پیدا نماید و حیات مشفقانه‌ای را آغاز نماید. ازدواج یک قرار داداست. قرار داد زندگی مشترک، تکمیل و تکامل، وحدت و هماهنگی که می‌بایست براساس صلح و همدلی ادامه یابد.
با تشکیل خانواده حیات مأنوس و الفت‌ها باید آغاز کرد. طرفین در برابر یکدیگر مسئول و موظف می‌شوند و می‌بایست بار تحمل این مسئولیت را بردوش کشند متاسفانه در اثر تحریکات نادرست، فشارهای روانی و گاهی هم عصبانیت‌ها عدم تفاهم‌ها، کار و اشتغال خسته کننده زن و شوهر قادر به تحمل هم نبوده و بنای درگیری با یکدیگر را آغاز می‌کند. این امر آرامش و امنیت حیات خانواده را به خطر انداخته و موجبات درگیری را فراهم می‌سازد (محمدی، 1388).
خانواده از کنش متقابل یک مرد و زن ناشی می شود که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اند و برای زناشویی خود مراسمی برگزار کرده اند و بطور کلی عمل آنها از لحاظ قانونی پذیرفته شده و به آن ازدواج اطلاق شده است. یکی از مهمترین عواملی که کارکرد مؤثر خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد، رضایت اعضای خانواده بخصوص زن و شوهر از یکدیگر است.

بيان مسئله

خرسندی زناشویی به عنوان عملکرد و رفتار مناسب زوجین بر اساس وظایف سنتی و عرفی و قانونی تعیین شده برای هر کدام از آنان در قالب قانون خانواده و خرده فرهنگ است. ر تعاریف دیگر، خرسندی زناشویی را حالتی می‌دانند که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و خرسندی می‌کنند. برخی روانشناسان معتقدند خرسندی زناشویی انطباق میان وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار است(اسکندری، 1390).
در تعاریف دیگر، خرسندی زناشویی را حالتی می دانند که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و خرسندی می کنند. برخی روانشناسان معتقدند خرسندی زناشویی انطباق میان وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف خرسندی زناشویی زمانی محقق می شود که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد. مطابق با نظر هادسن، ادراک زن و شوهر از میزان، شدت و دامنه ی مشکلات موجود در رابطه نشان دهنده ی سطح خرسندی زناشویی آن هاست. رضایت بخش بودن روابط میان همسران از طریق علاقه ی متقابل، میزان مراقبت از همدیگر و پذیرش و تفاهم با یکدیگر سنجیده می شود(گلمحمدی، 1389).
رضایتمندی زناشویی مفهومی کلی است که در وضعیت مطلوب روابط زناشویی احساس می شود. از طرفی، رضایتمندی زمانی اتفاق می افتد که روابط زن و شوهر در همه ی حیطه ها بهنجار باشد. بنابراین، محققان برای آسانی در سنجش و همچنین عملیاتی کردن این مفهوم، رضایتمندی زناشویی را به ابعاد و معیارهای مختلفی تقسیم بندی کرده اند که به مهمترین آن ها اشاره می کنیم(گلمحمدی، 1389).
تحقیقات متعدد نشان می‌دهد که خرسندی زناشویی بر سلامت روانی، جهانی افراد تأثیر مهمی دارد (ها گیتر 1986، کالیج و ماهلر 1993، نقل از مهدویان، 1380).
هم چنین تحقیقات اولون و همکران وی (1989) حاکی از آن است که رضایت افراد از ازدواجشان با رضایت از زندگی خانوادگی 70% و با رضایت از زندگی 67% هم بستگی دارد. به عبارت دیگر محققان مختلف از ابعاد مختلف جامعه شناسی، مردم شناسی، روان شناسایی و… سعی نموده‌اند تا با ارائه راهکارهای جدید زمینه‌های توام و انسجام پیش از پیش خانواده را مهیا سازند. و از آنجا که زن در خانواده نقش مهمی در انسجام و شکل گیری شخصیت افراد خانواده دارد. و زمانی می‌تواند نقش خود را کاملتر انجام دهد که دارای رضایت مندی زناشویی بیشتر باشد. لذا رضایت زن در ازدواج موضوع مورد مطالعه تحقیقات متعددی قرار گرفته است. ولی تحقیقات کمی در مورد ویژگی‌های هیجانی زن مورد مطالعه قرار گرفته است.
با توجه به مطالب فوق در این پژوهش به بررسی خرسندی زناشویی با می پردازیم.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بيان مسئله 3
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش 4
1-4-اهداف تحقيق: 5
1-4-1-هدف اصلی: 5
1-4-2-اهداف فرعی: 5
1-5-فرضیه های تحقیق: 6
1-5-1-فرضیه اصلی: 6
1-5-2-فرضیه‌های فرعی: 6
1-6- تعاريف واژه های نظری و عملیاتی 7
فصل دوم: پیشینه نظری 8
الف) مباحث نظری 9
خرسندی زناشویی 9
رضایتمندی زناشویی 9
ابعاد خرسندی زناشویی: 10
سه مرحله مهم در زندگی زناشویی: 11
عوامل مؤثر بر موفقیت در زندگی زناشویی: 13
عوامل خرسندی زناشویی: 15
نظریه‌های ارائه شده در رابطه با خرسندی زناشویی: 16
رابطه شخصیت و خرسندی زناشویی: 16
رابطه فاش سازی عاطفی و خرسندی زناشویی: 16
– مکتب عاطفی –عقلانی: 17
ب) پیشینه پژوهشی 21
پیشینه داخلی 21
پژوهش‌های خارجی 22
فصل سوم: روش پژوهش 23
مقدمه: 24
طرح پژوهش: 24
جامعه آماری: 24
حجم نمونه و روش نمونه‌گیری: 24
روش نمونه‌گیری: 24
ابزار پژوهش: 24
روش هاي تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق: 28
فصل چهارم: تحلیل داده ها 30
مقدمه 31
آمار توصیفی 32
آمار استنباطی: 42
فصل پنجم: نتیجه گیری 57
نتایج فرضیه های تحقیق: 58
پيشنهادهاي پژوهش: 60
محدوديت هاي پژوهش: 60
منابع: 61

 

منابع:

1. ابراهیم قوام ، صغری ( ۱۳۷۲ ) منابع استرس زا در شغل معلمی . تربیت ، ۸ ، ص ۱۱ – ۱۴ .
2. احمدی، اسداله. بررسی برخورداری مدیران مدارس متوسطه از مهارتهای مدیریت و رابطة آن با اثربخشی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۱٫
3. اسکندری ، عباداله. منابع استرس مدیران آموزشی و مقایسه آن در بین زنان و مردان. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۴٫
4. استورا ، ب (‌۱۳۷۷ ) تنیدگی یا استرس : بیماری جدید تمدّن (‌ترجمة پریرخ دادستان ) ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات رشد .
5. استورا. تنیدگی یا استرس. پریرخ دادستان (مترجم). تهران: انتشارات رشد، ۱۳۷۷٫
6. آر. راس، رندال و آلتمایر، الیزابت ام، استرس شغلی، غلامرضا خواجه پور (مترجم). تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. چاپ اول، ۱۳۷۷٫
7. باترا، پرومود. رهایی از استرس. محمدرضا شیدفر (مترجم). مشهد: نشر سیاوش، ۱۳۷۵٫
8. بست، جان. روشهای تحقیق در علوم تربیتی ورفتاری. پاشا شریفی و طالقانی (مترجمین). تهران: انتشارات رشد، ۱۳۷۶٫
9. پاول ، ترورج ، انرایت ، سیمون ج ، ( ۱۳۷۶ ) ، کنترل اضطراب و استرس ، ترجمة حسن توزنده جانی و نسرین کمال پور ، چاپ اول ، نشر مرندیز
10. جعفری، پرویز. بررسی رابطة بین استرس و عملکرد مدیران مدارس شهرستان بناب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه علوم طباطبایی، ۱۳۷۹٫
11. حاتمی، مجید(۱۳۸۱). بررسی استرس شغلی وعملکرد مدیران وسرپرستان شرکت لوله سبزآسیا.پایان نامه کارشناسی دانشگاه اصفهان
12. حسینی، محمدعلی(۱۳۸۲).آموزش مهارتهای ارتباطی برمیزان استرس شغلی پرسنل شاغل درمراکز توانبخشی شهرستانهای ری،تهران وشمیرانات.مطالب اینترنتی
13. خاکی، غلامرضا. راهنمای طرح و تدوین و نقد تحقیق. جلد اول. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۱٫
14. دعایی ، رضا ، فرهنگی ، علی اکبر ( 1374 ) تنش در محیط کار ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات نگرش روز
15. دلاور، علی. روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش، ۱۳۷۵٫
16. راس ، رندال آر ، آلتمایر ، الیزابت . ام (‌۱۳۷۷ ) استرس شغلی ( ترجمة غلامرضا خواجه پور )‌چاپ اول ، تهران ، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی .
17. رشیدی، محمدمهدی. فشار روانی درمحیط کار. مدیریت. شماره ۳۶ و ۳۷، شهریور ۱۳۷۸٫
18. رضایی ، علی رضا ( 1368 ) بررسی میزان شیوع ، منابع و علائم استرس در میان معلمان ایرانی مجموعه مقالات اولین سمینار استرس و بیماریهای روانی ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات دانشگاه علّامه طباطبایی ، ( ص ۷۳ – ۹۱ )
19. ریو ، جان مارشال . ( ۱۳۷۸ ) انگیزش و هیجان ( ترجمه یحیی سید محمدی ) چاپ دوم ، تهران ، مؤسسه نشر ویرایش
20. شنایی ، معصومه. بررسی علل و عوامل استرس مدیران مناطق ۱۹ گانه تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، 1373
21. سلیمی، قربانعلی و قضاوی، منصوره. بررسی عوامل مؤثر بر استرس شغلی از دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستانهای دولتی شهر اصفهان. دانش و پژوهش، شمارة ۵، پاییز ۱۳۷۹٫
22. محمدی ، علی(1388).جوسازمانی با استرس شغلی آثارآن بردبیران مدارس متوسطه. اصفهان . مطالب اینترنتی
23. شفر ، شهلا. مدیریت استرس. استاندارد و کالاهای ایرانی. شماره ۸۴، شهریور 1370
24. شعبانی، مرجان(۱۳۸۰).مدیریت خستگی واسترس درمحیط کار.ارنیو سیلی.
25. طوسی،محمدعلی. فشار در سازمانها. مدیریت دولتی. دورة جدید، شمارة ششم، ۱۳۷۵٫
26. عسکریان ، هما(1387).استرس شغلی درپرستاران شاغل دربخش مراقبت های ویژه وارتباط آن با فرسودگی شغلی آنها.یزد.مطالب اینترنتی
27. عقیلی نژاد، ماشاءالله(۱۳۸۶)بررسی رابطه استرس شغلی باسلامت روانی،تیپ شخصیتی ورویدادهای استرس زای زندگی درماموران راهنمایی ورانندگی.تهران.مطالب اینترنتی
28. علوی، امین الله. روانشناسی مدیریت. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۷۰٫
29. غفوریان، هما. عوامل استرس‌زا در مدیران. تدبیر. شمارة ۸۶، مهر ۱۳۷۷٫
30. کاظمی نژاد(۱۳۸۲)استرس شغلی در کارکنان ناجا.مطالب اینترنتی
31. کراس، بلو و شیلد. روانشناسی استرس. عباس چینی (مترجم)، تهران: نشر ترمه، ۱۳۷۱٫
32. کراون، جین و وراد، ول. غلبه بر استرس. بابک مهرآئین (مترجم). مشهد، انتشارات جاودان خرد، ۱۳۷۳٫
33. فرجی ، عبدالناصر(۱۳۸۱).استرس ورفع آن در محیط.ماری ریچارد.انتشارات انستیتو ایز ایران
34. کرلینجر، فرد، مبانی پژوهش در علوم رفتاری. حسن پاشا شریفی، جعفرنجفی زند (مترجمین). تهران: انتشارات آوای نور، ۱۳۷۶٫
35. کوپر، کاری. غلبه بر اضطراب. ماشاء الله مدیحی (مترجم). تهران: نشر یادآوران، ۱۳۷۰٫
36. گلمحمدی ، کاووس. بررسی عوامل فشارهای عصبی مدیران و تأثیر آن بر بهره وری فردی سازمان جهاد سازندگی استان فارس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. دانشکدة علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، 1389
37. لو، هنری و پیر. استرس دائمی. عباس قریب(مترجم). مشهد: نشر درخشش، ۱۳۷۱٫
38. لوتانز، فرد. رفتار سازمانی. غلامعلی سرمد (مترجم). تهران: انتشارات مؤسسه بانکداری ایران، ۱۳۷۲٫
39. محمدی خواه ، زهرا ( 1378 )‌رابطة استرس شغلی معلمین و رضایت شغلی آنها در منطقة مهر شهر کرج ، پایان نامة کارشناسی ارشد ، دانشکدة‌ علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس
40. متقی پور، مهاجر و کاتوزیان ، کاظم. بررسی ارتباط استرسهای شغلی و اختلالات افسردگی و اضطراب در کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. اندیشه و رفتار، شماره ۳ و ۲، ۱۳۷۴٫
41. ممی زاده ، محمدرضا. بررسی میزان و منابع استرس شغلی مدیران آموزشی استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز، ۱۳۷۵٫
42. نیکنامی، 1377، ص15).
43. منصف ، ایرج(۱۳۷۹).استرس شغلی ورابطه آن باسلامت روان درکارکنان بیمارستان.شیراز.مطالب اینترنتی
44. هاشمی زاده،هایده(۱۳۸۵)بررسی رابطه رفتارهای مدیریت زمان واسترس شغلی درسرپرستاران بخش های داخلی وخارجی.قوچان.مطالب اینترنتی
45. الوانی ، حسین، اثرات فشار روانی بر عملکرد مدیران مدارس متوسطه استان سمنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۷۴٫
46. الوانی ، حیدرعلی. شناخت روش علمی در علوم رفتاری (پایه‌های پژوهش)، تهران: انتشارات پارسا، چاپ سوم، ۱۳۷۶٫
47. هیلگارد واتکینسون. زمینة روانشناسی. محمد نقی براهنی (ترجم). تهران: انتشارات رشد، ۱۳۷۰٫
48. یعقوبیان(۱۳۷۸).پرستاران شاغل دربیمارستانها.مازندران.مطالب اینترنتی
49. الیوت، روبرت. فشارهای روحی. شاهرخ وزیری (مترجم). تهران: نشر مترجم، ۱۳۷۰٫
50. *Atkins T.The relationship among uses of time management techniques source of stress in high school prin cipals:Dissertation Abstract:University of Connecticut۱۹۹۰
51. *Briddell B.The effect of a time management training program upon occupational stress levels and the type of behavioral pattern in college adminstration:PhD Dessertation abstract.University of florida۱۹۸۶
52. *DickMargaret.Burnout in doctorally Prerared nurse faculty Journal of Nursing Education.octobrVol.3.No.8.1992PP:330-345
53. *Garlier IVE.Risk Factor for post traumantic stress symptomatology inpolice offices:prospective analysis.J Nerve Ment Dis1997;185:498-506
54. *Leary F.Stress time management and Selected demographic factors:PhD Dessertation abstract:University of connecticut۱۹۸۶٫
55. *Lee Scrockett MS.Effect of assertiveness training on levels of stress and assertiveness experienced by nurses in Taiwan.Issues in mental Health Nursing1994;15:419-32(Medline)
56. *LowensteinIF.(1991)Teacher Stress Leading to burnout:Its Prevention Today.41(2)PP.12-16
57. *MargolisB.L.(1974).Job stress:on unlisted occupational hazard.Journal of Occupational Medicine۱۶۶۵۹-۶۶۱
58. *Norito k Takashi H.Epidemiology of job stress and Health in Japan:Review of current evidence and future direction.J Industrial Health1991;37:174-86
59. *OehlerJerria and et al.Burnout job stressnxietyand Percieved Social Support in neonatal nurses.Heart and lung September.vol.20No.5.1991PP:495-500
60. *TylerPartickaEllison Racheln Source of stress and Psychological well-being in high-dependency Nursing.journal of Advanced Nursing1994.19.P:469-476
61. Davise.M.Robbins,E,E,M.(1991).The Relaxation &stress reduction work book.Oakland:New Harbinger Publications.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

65 صفحه

حجم

200 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تفاوت بین میزان خرسندی در زنان متاهل دانشجو و زنان متاهل غیردانشجو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.