تعیین میزان رضایت مندی زناشویی در زوجین فاقد فرزند

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
72 صفحه
حجم
500 KB
10,000 تومان
هدف تعیین میزان رضایت زناشویی زوجین فاقد فرزند است.

تعیین میزان رضایت مندی زناشویی در زوجین فاقد فرزند

مقدمه و بیان مسئله

انسان ها دارای یک سری نیاز های عاطفی روانی معنوی جسمی و بدنی می باشند و اگر بتوانند نیاز هایشان را در زندگی مشترکبرآورده کنند و زندگی خود را دوست داشته باشند یا احساس کنند به آن چه که می خواستند رسیده اند یا خواهند رسید،می توان گفت از زندگی خود رضایت دارند.
برای بسیاری از افراد و همچنین زوج ها توانایی به دنیا آوردن فرزند روی هم در تکامل مشخصیت مردانه یا زنانه ، تعیین هویت و درنتیجه نهایی زندگی بشر می باشد . به دنیا آوردن کودک و پدر و مادر شدن یک یاز پایه های اساسی تشکیل خانواده می باشد . فاقد فرزند بودن تاثیر عمیقی روی وضعیت روانی فرد می گذارد.
آنها طمع بهره مندی بیشتر از زندگی در سال های اول ازدواج و دوری از مزاحمت کودک از تولید مثل جلوگیری می کنند
پس از اندکی درمی یابند که زندگی شان طراوت و شادابی قبل را ندارد و به سردی می گراید ،رابطه طرفین در خانه تصنعی و برخورد ها بسیار خشک است . داشتن فرزندروابط راغن یتر و دوام زندگی را بیشتر میکند . کانون خانواده جایگاه سعادت و رضایتمندی و محل آرامش و آسایش زوجین می باشد ، بنا براین وقتی که زوجین توانایی بچه دار شدن را دارند ولی از آمدن یا بودن بچه جلوگیری میکنند و کار را برای خود سخت تر می کنند و در آینده اضطراب روحی ناشی از ناباروری و نگرانی از بچه دار نشدن را در خود ایجاد می کنند .
مشکلات عظیم روابط خانوارگی – اجتماعی و حتی روابط زناشویی آشکار می شود که ممکن است باعث نابسامانی های مصیبت بار موجود در اجتماع شود . شکل نا امید کننده و تاسف بار این مشکلات فراری شدن مرد از خانه و زندگی ، اعتیاد و اختلاف و کشمکش های خانوادگی است که غالبا به سرگشتگی و طلاق زوجین منجر میشود ، پس واضح است مسئله ناباروری به علت دو جنبه خانوادگی و اجتماعی آن آثار عمیق شهودی در خانواده و اجتماع دارد و منجر به از هم پاشیدگی خانواده که تار و پود اصلی جوامع بشری است می شود .
حال این سوال مطرح میشود که پس چرا با توجه به نقش والای خانواده در تکامل فرد و جامعه ما هر روز شاهد افزایش طلاق و نارضایتی زناشویی در جامعه خود هستیم و چرا باتوجه به اینکه طلاق منفور ترین حلال نزد خانواده است آمار ان هر سال نسبت به سال قبل اضافه میشود . شاید این ناسازگاری زوجین دلیل طلاق آنها در بعضی از موارد ناشی از این باشد که زوجین توانایی بچه دار شدن را دارند ولی بخاطر برخی از مشکلات از آمدن بچه جلوگیری میکنند باعث می شود که هرگر بچه دار نشوند و در زندگی خود مشکلاتی را بوجود آورند که یکی از این مشکلات می تواند با نارضایتی زناشویی باشد . زیرا نداشتن فرزندی که بتواند جای خالی بسیاری از مشکلات زناشویی را پر کند خود باعث نارضایتی می شود . لذا در تحقیق حاضر به بررسی میزان رضایت زناشویی دربین زوجین فاقد فرزند می پردازیم در این میان اگر بتوانیم رابطه معن یداری بین این دو متغییر پیدا کرد در آگاهی دادن به زوجین جهت حفظ و نگهداری از یکان خانواده موثر تر خواهد بود تحقیقات متعددی نیز در مورد نقش فرزندان در رضایت زناشویی زوجین انجام شده است که از جمله آن می توان به تحقیق سیدی (380) تحت عنوان ” رابطه وجود فرزند در رضایت زناشویی زوجین ” اشاره نمود . ولی در تحقیق به این نتیجه رسید که نبود فرزند در یک خانواده می تواند بر روی رضایت زناشویی تاثیر منفی داشته باشد .

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 1
مقدمه و بیان مسئله 2
اهمیت و ضرورت پژوهش 4
اهداف پژوهش 5
فرضیات پژوهش 6
تعریف متغیر ها 7
فصل دوم: پیشینه پژوهش 8
الف) پيشينه نظري پژوهش 9
2-1- مبانی نظری رضایت زناشویی 9
2-1-1- تعریف ازدواج 9
2-1-2- رضایتمندی زناشویی 10
2-1-3- ابعاد رضایت زناشویی: 11
2-1-4- سه مرحله مهم در زندگی زناشویی: 12
2-1-5- عوامل مؤثر بر موفقیت در زندگی زناشویی: 14
2-1-6- عوامل رضایت زناشویی: 16
2-1-7- نظریه‌های ارائه شده در رابطه با رضایت زناشویی: 17
2-1-7-1-رابطه شخصیت و رضایت زناشویی: 17
2-1-7-2- رابطه فاش سازی عاطفی و رضایت زناشویی: 17
2-1-7-3- مکتب عاطفی –عقلانی: 17
2-1-7-4- رضایتمندی زناشویی از دیدگاه اسلام 21
ب) پیشینه پژوهشی 24
فصل سوم: روش تحقیق 28
3-1- روش پژوهش 28
3-2- جامعه آماری: 29
3-3- نمونه آماري و روش نمونه گيري 29
3-4- ابزار پژوهش 29
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 34
فصل چهارم: نتايج 35
یافته های توصیفی 36
تحلیل داده ها: 39
فصل پنجم: نتیجه گیری 55
بررسی و مقایسه نتایج پژوهش با یافته های پژوهش های پیشین 56
یافته ها 57
نتایج فرضيه ها: 57
كاربرد يافته ها 58
پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي: 58
محدوديت هاي پژوهش: 58
منابع 60

منابع

1. احمدی، اكبر (1380) بررسي اثر عزت نفس در ميزان اقدام به تقلب دانش آْموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي شهر اهواز – پايان نامه كارشناسي روان شناسي عمومي
2. استافورد، لورا و به یر، چری (۱۳۷۷)، تعامل والدین و کودکان ترجمه محّمد دهقانپور و مهرداد فراز چی)، تهران: انتشارات رشد
3. اسکندری، محمد (1390)، مقدمه‌ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران: انتشارات سروش.
4. اسکندری، محمد (1390)، مقدمه‌ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران: انتشارات سروش.
5. اسلامی نسب، لارنس (1389). نظریه‌های عزت نفس؛، مؤسس خدمات فرهنگی رسا
6. اسلامی، علی (1393) بررسی رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی در هنرمندان و مقایسه آن با افراد عادی شهرستان اصفهان، پایان نامه کارشناسی پیام نور اصفهان.
7. آصفی، آصفه (۱۳۷۵)، زندگی در خانواده، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
8. باقری، فرشاد، (1388). آموزش مهارتهاي ارتباط زناشويي، نشر دادگستر.
9. برادشاو، جان (۱۳۷۲)، خانواده تحلیلی سیستمی خانواده (ترجمه مهدی قراچه داغی)، تهران: نشر البرز.
10. برنشتاین و برنشتاین (1986)، عشق هرگز کافی نیست (ترجمه مهدی قراچه داغی)، تهران: نشر پیکان.
11. تختی، فاطمه (1392) رابطه باورهای غیرمنطقی و رضایت زناشویی زنان شاغل را با میزان تحصیلات آنها، پایان نامه کارشناسی آزاد دامغان
12. ثنایی، باقر (۱۳۷۹)، مقیاس سنجش خانواده و ازدواج، تهران: انتشارات بعثت.
13. جعفری، آزاد، (1391). روش‌های حل مشکلات زناشويي بر مبناي اصول روانشناسي، انتشارات موسسه فرهنگي شريف وابسته به جهاد دانشگاهي.
14. حبیب زاده، حسين، (1391). نظام خانواده در اسلام-قم: ام ابيها.
15. حسینی، علامه سيد محمد حسين، (1392). شيوه همسرداري، ترجمه و ا فاضات: لطيف راشدي، انتشارات پيام آزادي.
16. حسینی نسب و همکارانش (1388) بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و رضایت زناشویی از میان زوجین شاغل شهر تبریز، پایان نامه کارشناسی پیام نور یزد
17. حيدري، نسرین (1389)‌ بررسي رابطه عزت نفس و منبع کنترل با پیشرفت شغلی کارکنان شهرداری منطقه یک مشهد، پایان نامه کارشناسی پیام نور مشهد
18. خلیلی، عصمت (1390) بررسی علل و عوامل مؤثر در کمرویی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در استان یزد، نشریه آموزش و پرورش، شماره 7
19. دهقانی، حسين، (1385). روانشناسي زناشويي، تهران: بيکران.
20. ذوالفقار، ثنايي، (1390). تأثیر تعارض‌های زناشويي بر روابط متقابل زن و شوهر (پايان نامه کارشناسي ارشد) دانشگاه آزاد يزد.
21. رحیمی، زهرا (1380) جو خانواده و عزت نفس فرزندان، مجله رشد، شماره 45
22. زارع، محمدعلي، (1389). راهنمايي همسران جوان، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
23. ساعی شاهی، علي اکبر، (1392). بررسي تأثیر تفکرات غير منطقي و نارضايتي زناشويي، پايان نامه کارشناس ارشدمشاوره، دانشگاه تربيت معلم تهران.
24. شاملو، سعید (1387). مکتب‌ها و نظریه‌ها در روانشناسی شخصیت؛ انتشارات رشد
25. صداقت، علی اصغر (1391) بررسی راهکارهای تو انمندسازی خانواده با رضایت زناشویی زوجین در خانواده، پایان نامه کارشناسی پیام نور یزد
26. طالبی، رقیه (1390)، بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر رضامندی زناشویی و عزت نفس در سه گروه پزشکان و کارمندان و کارگران شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
27. طالبی، رقیه (1390)، بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر رضامندی زناشویی و عزت نفس در سه گروه پزشکان و کارمندان و کارگران شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
28. عزیزی، جواد (1389) اثر تعدد نقش و احساس رضایت از آن بر میزان عزت نفس و رضایت زناشویی در دبیران زن. پایان نامه کارشناسی آزاد اسلامی دامغان
29. کمالی، محمدرضا (1389). بررسی تأثیر عزت نفس در سازگاری رفتاری دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله با محیط کلاس در شهرستان قم، پایان نامه کارشناسی پیام نور قم.
30. کیانوش هاشمیان (1383) بررسی رابطه منبع کنترل، عزت نفس و حمایت اجتماعی با روش‌های مقابله‌ای در بین 200 دانشجویان دانشگاه تبریز، پایان نامه کارشناسی آزاد تبریز
31. گلمحمدی، علی اصغر (1389)، نهاد خانواده در اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
32. گلمحمدی، علی اصغر (1389)، نهاد خانواده در اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
33. الماسی، محمد (1392) بررسی رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی ورزشکاران و مقایسه آن با افراد عادی، پایان نامه کارشناسی پیام نور میبد
34. محسنی، حمیده (1390). بررسی بین جهت گیری مذهبی، رضایت زناشویی و اعتماد به نفس در افراد شاغل و غیر شاغل. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
35. محمدی، عزیز الله (1388)، تعادل و استحکام خانواده در جوان و تشکیل خانواده»، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران.
36. محمدی، عزیز الله (1388)، تعادل و استحکام خانواده در جوان و تشکیل خانواده»، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران.
37. مرتضوی، باقر، (1390). مقياس بخش خانواده و ازدواج، تهران: موسسه انتشارات بعثت.
38. مشکینی، علی (۱۳۵۹)، ازدواج در اسلام، قم: انتشارات یاسر.
39. مصلحتی، حسین (۱۳۷۹)، ازدواج و ازدواج درمانی، تهران: نشر البرز.
40. مظاهری، زهرا (1389) بررسي تغييرات رضايت زناشويي و ابعاد آن در طول چرخه زندگي خانواده، پایان نامه کارشناسی پیام نور میبد
41. مفتاح، زهرا (1388) بررسي رابطه ميزان هوش عزت نفس و وضعيت اقتصادي – اجتماعي با مسئوليت پذيري و عملكرد تحصيلي دانش اموزان دختر مدارس راهنمايي شهر اهواز، پايان نامه كارشناسي ارشد
42. مورس و کارتر (2000)، رضایت زناشویی در خانواده (ترجمه رضا محمدی) چاپ دوم، تهران: انتشارات راه
43. میرزایی و علویجه و همکارانش (1391) درمقایسه عزت نفس، منبع کنترل ورابطه آن‌ها با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهیدصدوقی یزد، پایان نامه کارشناسی علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهیدصدوقی یزد
44. نادری، عزت الله، سیف نراقی، مریم (۱۳۷۱)، روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن، تهران: انتشارات بدر.
45. نجاتی، حسین (۱۳۷۶)، روانشناسی زناشویی، تهران: انتشارات بیکران.
46. نوابی نژاد، شکوه (۱۳۷۷)، ویژگیها و شرایط لازم دختر و پسر برای ازدواج در «جوان و تشکیلات خانواده»، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران.
47. وکیلی، افسانه (۱۳۶۸)، رضایت زناشویی در زنان کارمند، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبایی.
48. هلن و کاترین استیرنی (1980)، مقدمه‌ای بر روان درمانی، نظریه‌ها و روشهای رایج ترجمه مهدی قراچه داغی) تهران: انتشارات رشد.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

72 صفحه

حجم

500 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تعیین میزان رضایت مندی زناشویی در زوجین فاقد فرزند”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.