بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با شیوه های فرزندپروری والدین

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
77 صفحه
حجم
200 KB
12,000 تومان
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با شیوه های فرزندپروری والدین می باشد.

بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با شیوه های فرزندپروری والدین

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با شیوه های فرزندپروری والدین می باشد. طرح پژوهشي در پژوهش حاضر، توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس، تعداد 60 نفر از کلیه والدین دانش آموزان شهرستان —– اعم از زن و مرد به عنوان نمونه آماری در پژوهش حاضر انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان داد که بین سبک فرزند پروری آزادگذاری و استفاده از شبکه های اجتماعی رابطه معنی دار وجود ندارد بین سبک فرزند پروری استبدادی و استفاده از شبکه های اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد بین سبک فرزند پروری اقتدار منطقی و استفاده از شبکه های اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.
کلید واژه: شبکه های اجتماعی، شیوه های فرزندپروری، والدین

مقدمه

گسترش فناوری های نوین در عرصه ی الکترونیک ورایانه درچند دهه ی گذشته موجب پدید آمدن انواع و اقسام لوازم وبرنامه های الکترونیکی و رایانه از جمله اینترنت،تلفن همراه،ماهواره و بازی های رایانه ای در جهان شده است.انکار ناپذیر است که این تحولات و پیشرفت ها ،زندگی بشر را چندین برابر آسان تر نموده است.اما در آن روی سکه نمی توان از آسیب های ناشی از این فناوری های نوین غافل ماند. تقریباً تمامی خانواده ها از همه ی این فناوری ها و یا برخی از آنها برخوردارند. صرف نظر از کاربرد وسیع این ابزارها ،آنچه امروزه کاربرد وسیعی یافته و بخش وسیعی از فعالیت های روز مره ی افراد را پوشش می دهد شبکه های اجتماعی مجازی است.(ایرجمند، 1393)

بیان مسئله

در ایران مطالعه شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان فضایی در خدمت کاربران ایرانی که در ان مشارکت فعالی دارند وبه تبادل اطلاعات و ارتباطات خود در زمینه های متنوعی مانند مذهبی،اجتماعی،سیاسی و غیره در این عرصه می پردازند و صفحات شخصی افراد عضو در واتس اپ و وایبر و عضویت آنها در گروهها و استفاده از برنامه های موجود در این شبکه های اجتماعی نشان دهنده علایق و سلایق افراد در زمینه های متنوع است(ملااحمدی، 1395).
علی رغم آنچه گفته شد و محاسن بسیار زیاد رسانه های جمعی، در صورت لستفاده ناصحیح و بیش از اندازه آنها عوارض زیادی را در پی دارد که در اینجا به چند مورد آن اشاره می گردد برای مثال:
گسترش شبکه های اجتماعی مانند هر نوآوری دیگر به ایجاد دگرگونی هایی در جنبه های مختلف زندگی انجامیده است و در کنار دستاوردهای انکارناپذیر مثبت در زمینه های گوناگون، پیامدهای ناخوشایندی نیز به همراه داشته است. ایجاد ارتباطات گروهی و میان­فردی، تشکیل اجتماعات مجازی، اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات و نظرات، از آشناترین کارکردهای این شبکه ها هستند. کاربران اینترنتی از راه عضویت در این شبکه ها می توانند پروفایل­ها و صفحه های شخصی برای خود بسازند. شبکه های اجتماعی از زنجیرة بهم­­پیوسته ای از پروفایل ها تشکیل شده اند و اعضا می توانند در این محیط با دوستانشان در ارتباط باشند. کاربران می توانند دوستان و آشنایان قدیمی­شان را در شبکه های اجتماعی بیابند، دوستان جدیدی پیدا کنند و همچنین دوستان بیرون از این فضا را برای پیوستن به شبکه های اجتماعی دعوت کنند. این اقدامات کلیشه ای و روزمره، در پشت ظاهر بی خطر و آرام خود، آسیب های فردی و اجتماعی فراوانی در پی داشته است(محمدیان، 1393).
تحقیقات زیادی در زمینه علت گرایش بیش از اندازه کودکان و نوجوانان به فضای مجازی انجام شده است اما یکی از مهمترین این عوامل نقش شیوه تربیتی والدین می‌باشد…

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 1
مقدمه : 2
بیان مسئله 3
اهمیت وضرورت پژوهش: 6
اهداف پژوهش 8
هدف کلی: 8
اهداف جزيی: 8
فرضیه های پژوهش: 9
تعاریف متغیر های پژوهش: 9
تعاریف مفهومی: 9
تعریف عملیاتی فرزندپروری 10
فصل دوم: مبانی نظری و پژوهش 11
مقدمه: 12
الف) مبانی نظری 12
شبکه های اجتماعی مجازی : 12
تاریخچه شبکه های اجتماعی مجازی : 13
پر طرفدارترین شبکه های اجتماعی در جهان : 15
پرطرفدارترین شبکه های اجتماعی در جهان 16
شبکه های اجتماعی مجازی،نوع و میزان مصرف کاربران: 16
تعامل در شبکه های اجتماعی مجازی : 17
تحلیل محتوای شبکه های اجتماعی مجازی: 19
تاثیرات مثبت شبکه های مجازی بر روی نوجوانان 19
بروز خود واقعی و تخلیه عاطفی : 20
اطلاع یابی و اطلاع رسانی عمومی ، دیده بانی اجتماعی و سیاسی : 20
سرگرمی و تفریح : 21
کسب توانمندی های روز ؛ دریچه ای به فضای جهانی : 22
شبکه های اجتماعی، عوارض و آسیب های روانی ـ رفتاری 22
تاریخچه شیوه‌های فرزندپروری 26
اهمیت خانواده و شیوه‌های فرزندپروری 26
عوامل موثر شیوه های فرزندپروری 28
الف) ارزش‌های فرهنگی: 29
ب) الگوهای شخصیتی والدین: 29
ج) مفهوم نقش والدین: 30
د) جنسیت فرزندان و سن آنها: 32
چگونگی رفتار و شیوه‌های فرزندپروری: 34
مقتدرانه یا دمکراتیک: 36
اهم ویژگی‌های خانواده دمکراتیک: 38
شیوه دیکتاتوری یا استبدادی 39
روش آزادی مطلق، رها شده و سهلگیر: 41
منظومه خانواده از دیدگاه آدلر 44
الگو و ابعاد شیوه فرزندپروری دیانا باوم ریند 45
پیشینه تحقیقات : 48
تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور : 48
تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور : 51
فصل سوم: روش پژوهش 53
مقدمه 54
طرح کلي پژوهش 54
جامعه آماري 54
نمونه آماري و روش نمونه گيري 54
ابزار پژوهش 54
روش تجزيه و تحليل داده ها 56
فصل چهارم: تحلیل داده ها 57
آمار توصیفی پاسخگویان 58
آمار استنباطی 64
فصل پنجم: نتیجه گیری 67
نتایج فرضیه های تحقیق: 68
تببین نتایج پژوهش 69
پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي: 69
محدوديت هاي پژوهش: 70
منابع 71
منابع فارسی 71
منابع لاتین 72

 

منابع فارسی

اصلانی، محمد رضا. (1394). فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز. انتشارات مروارید
بندگی منفرد، سعیده. (1391). تحلیل محتوای مضامین فرهنگی و اجتماعی در شبکه های اجتماعی (مورد پژوهشی : فیس بوک و جوانان شهر تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه غیر انتفاعی سوره.
بی نا (1391). صفر و یک تا بی نهایت. ماهنامه اقتصادی و مالی بین المللی اقتصاد ایران، سال پانزدهم، شماره 161.
ثنایی، باقر. (1379). آسیب شناسی خانواده. نشریه پژوهشی تربیتی، سال اول، شماره 3
جوادیان، آ. (1392). سه شنبه 6 فروردین www.support.day.ir/kb/whatssocial network
دانشنامه رشد. (1390). بخش فرهنگ و ادبیات فارسی www.danesh.roshd.ir
درود، مینا. (1388). ماکسیمم سازی انتشار تأثیرات اجتماعی در شبکه های اجتماعی. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.
کیا، علی اصغر. (1388). پژوهش تحلیل شبکه های اجتماعی مجازی در ایران با مطالعه موردی فیس بوک.
روشنفکر، کبری و نعمتی قزوینی، معصومه. (1389). مبانی نقد اجتماعی در ادبیات. دانشنامه علوم اجتماعی تربیت مدرس، دوره دوم، شماره 4
سلطانی فر، محمد. (1388). شبکه های اجتماعی و فرصت ها و چالش ها. پژوهش های رسانه ای مرکز تحقیقات استراتژیک
نقیب السادات، سیدرضا و قصابی، فاطمه. (1392). ساختار و طراحی شبکه های اجتماعی. فصلنامه ی مطالعات توسعه ی اجتماعی _ فرهنگی، سال اول، شماره سوم.
سیف، علی اکبر. (1372). روانشناسی تربیتی. نشر پیام نور.
شهابی، محمود و قدسی، بیات. (1391 ). شبکه های اجتماعی و کاربران جوان ؛ از تداوم زندگی واقعی تا تجربه جهان وطنی. فصلنامه مجلس و راهبرد، سال نوزدهم، شماره 69
افشاری راد، مینو و آقا بخشی، علی اکبر. (1389). فرهنگ علوم سیاسی. نشر چاپار
فیضی، ایرج. ( 1384 ). سبک فراغتی و استفاده از اینترنت در بین دانش آموزان 18-12 ساله شهر تهران. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهران.
کوثری، مسعود. (1386). جهان فرهنگی کاربران ایرانی در شبکه دوستیابی اورکات. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران
محمدی، پ. ( 1388 ). دوستی های اینترنتی ؛ حرکت با چراغ خاموش. علم روز، شماره 174
شهابی، محمود و قدسی، بیات. (1391). اهداف و انگیزه های عضویت کاربران در شبکه های اجتماعی مجازی مطالعه درباره جوانان شهر تهران. ماهنامه مطالعات فرهنگ و ارتباط، سال سیزدهم، شماره بیستم
مظاهری راد، حمید. (1390). مروری بر مفهوم رفتار اخلاقی در سازمانها
منتظر قائم، م و تاتار، ع. ( 1384). اینترنت، سرمایه اجتماعی و گروه های خاموش. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره4، سال اول
موسویان، سید مرتضی. (1390). طرح فضای سناریوی شبکه های اجتماعی در ارتباط با جنگ نرم (در افق برنامه پنجم توسعه). سازمان بسیج اساتید، سال اول، شماره اول
مهمانیان، علیرضا و مجردی، سعید. ( 1393). راهبردهای ج . ا . ایران در قبال شبکه های اجتماعی مجازی در جنگ آینده. فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دوازدهم، شماره 46
مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران. (1394). www.iran_newspaper.com
مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت، (1392). http://www.matma.ir
ناظری، خدیجه. ( 1387). بررسی میزان تفاوت معیارهای دوستیابی نوجوانان در فضای مجازی و غیر مجازی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
ویکی پدیا_ بخش ادبیات، http://fa.wikipedia.org/w/index.php
ویکی پدیا _ دانشنامه آزاد www.Fa Wikipedia.org
یاسمی نژاد؛ عرفان، آزادی، اکرم و امویی، محمدرضا. (1390). فضای مجازی ، امنیت اجتماعی ، راهبردها و استراتژی ها همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه ی پایدار

 

منابع لاتین

www.javanmobile.com/6103/top-10-android-social-chat
www.socialmedia.ir/introduction/telegram-in-iran-html
www. Irannaz . com /history-social-network.html
www. Finds .ir
Turkle,sh. (1995). .life on the screen: identity in the age of the internet published by simon and Schuster .
Joinsone , adam n .(2008). ” looking at , looking up or keeping up with people motives and use of face book .” in : proceedings of chi,08. ACM , new york , NY , PP , 1027 _ 1036 , people bath . ac . uk / aj266 / pubs _ pdf.
Kiousis , s . (2002) . “Interactivity : A concept Explication ” , new media and society , vol . 3 .
Anderson , C . (2006) . The long tail : How end less choice is creating unlimited demand , random house business books : London , UK.
Alexa. (2012) top sites in iran , retrieved in 6 january , 2012 in http.//www.alexa.com/topsities/countries.ir/
Boyd , D.M., and Ellison , N.B. ( 2007 ) . ” social network sitis: definition , history . and scolar ship” journol of computer _ mediated communication , 13 ( 1 : 210 – 230 ) .
Pempek , T . , and et al . ( 2009 ) , ” college students social networking experiences on facebook ” , journal of applied develop mental psychology , 30 : 227 – 238 .
Larsen , malene charlotte. ( 2009 ). ” girlse are more preoc cupied withe photo comments than boys . ” rtrived from http : // malenel.wordpress.com/ category/youth .
Lenhart , Amanda . , and madden, ( 2007 ). ” teens , privacy and online social networks. Pew internet and American life project .” Washington , DC . Available: http// www.pewinternet.org/pdfs/pip-teens -sns- repert- final.pd Cachia,R., R . compao and et al. (2007 ). ” grasping the potential of online social networks for foresight ” , technological forecasting and social change 74 (8 ) .
Almjeld , J. M. ( 2008 ). the girls of myspace : new media as gendered literacy practice and identity construction , college of bowhny green state university .
Nolle J.HUM & E. chamberlin , perrin. (2011). “A picture is worth a thousand words : A content analysis of face book profile photo grafs: , computers in human behavior , 27 , 5: 1828-1833
Jones , steve & Miller maier , sarah. ( 2009 ). ” A content analysis of myspace profiles ” journal of computer – mediated communication , 14 , 2 : 244 – 264

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

77 صفحه

حجم

200 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با شیوه های فرزندپروری والدین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.