×
خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی تفاوت بین میزان خرسندی در زنان متاهل دانشجو و زنان متاهل غیردانشجو

هدف این پژوهش بررسی تفاوت بین میزان خرسندی در زنان متاهل دانشجو و زنان متاهل غیردانشجو است

خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی رابطه بین استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان معدن

استرس شغلی و رضایت شغلی رابطه تنگاتنگ و پیچیده ای باهم دارند که نظریه های مختلف سعی کرده اند ماهیت و محتوای این رابطه را روشن سازند.

خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی رابطه بین بازی های رایانه ای و پرخاشگری نوجوانان

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بازی های رایانه ای – ویدئویی و پرخاشگری نوجوان است.

خرید
رشته روانشناسی
10,000 تومان

بررسی رابطه بین برون گرایی و درون گرایی با میزان عزت نفس در سالمندان

هدف پژوهش، بررسي رابطه بين برون گرايي و درون گرايي با ميزان عزت نفس در سالمندان می باشد.

خرید
16,000 تومان

بررسی رابطه بین خود نظم دهی تحصیلی و خودکارآمدی در دانش آموزان

هدف اين پژوهش، بررسی رابطه بین خود نظم دهی تحصیلی و خودکارآمدی در دانش آموزان دوره اول متوسطه بود.

خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی رابطه بین سلامت روان و هوش هیجانی دانشجویان

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سلامت روان و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است.

خرید
رشته روانشناسی
16,000 تومان

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت زناشویی

هدف از پژوهش حاضر بررسی عشق ورزی و رضایت زناشویی می باشد.

خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و انسجام خانوادگی

هدف پژوهش بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و انسجام خانوادگی می باشد

خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و شادکامی در دانشجویان

هدف پژوهش ، بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و شادکامی در دانشجویان پیام نور است.

0