×
خرید
رشته روانشناسی
10,000 تومان

تعیین میزان رضایت مندی زناشویی در زوجین فاقد فرزند

هدف تعیین میزان رضایت زناشویی زوجین فاقد فرزند است.

خرید
رشته روانشناسی
10,000 تومان

بررسی رابطه بین برون گرایی و درون گرایی با میزان عزت نفس در سالمندان

هدف پژوهش، بررسي رابطه بين برون گرايي و درون گرايي با ميزان عزت نفس در سالمندان می باشد.

خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و شادکامی در دانشجویان

هدف پژوهش ، بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و شادکامی در دانشجویان پیام نور است.

خرید
16,000 تومان

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های تفکر فلسفی به کودکان بر افزایش توانایی فراشناختی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های تفکر فلسفی به کودکان بر افزایش توانایی فراشناختی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی می باشد.

خرید
رشته روانشناسی
10,000 تومان

بررسی و مقایسه افسردگی در بین زنان شاغل و غیر شاغل

هدف این پژوهش بررسی و مقایسه افسردگی در بین زنان شاغل و غیرشاغل است.

خرید
12,000 تومان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت حل مسئله دانشجویان

هدف پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی ومهارت حل مسئله دانشجویان می باشد

خرید
10,000 تومان

بررسی رابطه دلبستگی با تصمیم گیری در دانش آموزان

یکی از ویژگی های اساسی انسان توانایی برقراری روابط بین فردی و حفظ آن است.

خرید
20,000 تومان

نقش والدین در شکل گیری شخصیت فرزندان از دیدگاه نهج البلاغه

هدف این پژوهش بررسی نقش والدین بر شکل گیری شخصیت فرزندان از دیدگاه نهج البلاغه می باشد.

خرید
12,000 تومان

بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و خلاقیت در دانش آموزان

هدف پژوهش، بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و خلاقیت در دانش آموزان پایه نهم می باشد. تحقيق موجود، به روش همبستگی است، و پژوهش در شرايط طبيعي انجام پذیرفته است.

0